Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Senja, prihvaćen je ambiciozni petogodišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom, čija se vrijednost procjenjuje na oko 11 milijuna eura. Ovim planom, Senj postavlja temelje za sustavno upravljanje svojim pomorskim dobrom kroz detaljno propisane aktivnosti, prioritete realizacije i izvore financiranja.

U sklopu plana, odobren je i detaljan plan održavanja i razvoja infrastrukture na pomorskom dobru, uključujući dohranjivanje plaža i izgradnju novih objekata. Posebna pažnja posvećena je regulaciji izdavanja dozvola za korištenje pomorskog dobra i nadzoru nad istim, s ciljem promicanja odgovornog i održivog korištenja prirodnih resursa.

Plan predviđa niz djelatnosti koje će obogatiti turističku ponudu i iskorištavanje pomorskog dobra, uključujući iznajmljivanje plažne opreme i plovila, organizaciju zabavnih i rekreacijskih aktivnosti, te usluge pripreme i posluživanja hrane i pića. Precizno su definirane lokacije za svaku djelatnost i broj dozvola koje će se izdavati, s rokom važenja od dvije do pet godina, dok će za povremene djelatnosti biti moguće izdati dozvole kratkog trajanja, do 20 dana.

Među ključnim projektima planiranima ovim planom su uređenje šetnice Stinica – Jablanac, izgradnja biciklističkog puta Lukovo – Donja Klada – Starigrad, obnova plaže Škver i izgradnja sportskog igrališta. Plan također uključuje izgradnju sanitarnih čvorova na uređenim plažama te obnovu tunolovki u Lukovu s pripadajućom šetnicom i vidikovcem.

Kako bi se osigurala transparentnost i pravednost u dodjeli dozvola, Plan upravljanja pomorskim dobrom predviđa raspisivanje javnih natječaja, pri čemu će se poštovati postojeća koncesijska odobrenja do njihova isteka. Također, uvedena je i nova uloga pomorskog redara, zadužena za nadzor poštovanja propisa i obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru, čime se nastoji osigurati visoka razina reda i sigurnosti na ovim područjima.

Ovaj plan predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju pomorskim dobrom Grada Senja, s ciljem unapređenja kvalitete života lokalne zajednice i poticanja održivog razvoja turizma.

Gs Press