Već duže vrijeme postoji inicijativa lokalnog stanovništva i ribiča za obnovom starih bentova i mlinica na rijeci Lici.

Nekada je na rijeci Lici bilo 30-ak mlinica i još više bentova.

Na mlinicama se mljelo žito, a bentovi su služili kako bi zadržavali razinu vode u sušnom razdoblju za pokretanje lopatica mlinica. Njihova značajna uloga je i u zadržavanju dostatne količine vode u sušnim periodima godine kako bi riba mogla opstati i preživjeti sušu.

U zimskom periodu bentovi su imali svrhu kako bi se usporavala i ublažavala silina toka rijeke Like.

  1. godine sredstvima Ministarstva kulture obnovljena je mlinica na rijeci Lici u Ličkom Ribniku.

Iste godine Hrvatske vode su očistile korito rijeke Like od mulja, izvađene su velike količine mulja i očišćen je postojeći prag na rijeci Lici kod obnovljene mlinice u Ribniku.

Hrvatske vode naručile su i projekt sanacije nizvodnog praga u Bilaju razrušenog 80-ih godina prošlog stoljeća, a isti je izradio Elektroprojekt iz Zagreba. Prag se nalazi u blizini željezničke pruge u Bilaju.

  1. godine Hrvatske vode su preko svog koncesionara G.P.V. Građenje iz Gospića krenule u sanaciju benta sukladno izrađenom projektu.

Bent će se izvesti u gabaritima postojećeg razrušenog benta, zadržat će se visina postojećeg benta na koti 557,10 m n.m., te širina koja iznosi 40 metara. Vrijednost investicije je 1,8 milijuna kuna uvećano za PDV.

Na udaljenosti od oko 1 km nizvodno nalazi se još jedan bent ili prag u zaseoku Krmpotići u Bilaju za koji će se također izraditi projekt sanacije te će i ovaj bent u nadolazećem razdoblju biti obnovljen u postojećim gabaritima.

Prigodom obilaska lokacije na kojoj se vrši obnova benta na rijeci Lici u Bilaju, župan Petry je izrazio zadovoljstvo da su Hrvatske vode uvažile inicijativu lokalnog stanovništva te se ujedno zahvalio Hrvatskim vodama koje su u svojim financijskim planovima osigurale dostatna sredstva kako bi se sačuvali i obnovili urušeni objekti na rijeci Lici koji će u budućnosti zasigurno imati dodatnu vrijednost za lokalno stanovništvo kako u očuvanju ribljeg fonda tako i u razvoju turizma, a ujedno je izrazio želju da se i u nadolazećem vremenu u suradnji s Hrvatskim vodama saniraju i ostali objekti na slivu rijeke Like i njezinih pritoka, kao i ostalih rijeka duž Ličko-senjske županije.

Gs Press