Opjevana i često oslikavana riječica Bužimnica protječe kroz naselje Bužim, ukupne dužine toka od 12 kilometara. Na kraju svog toka ulijeva se u rijeku Bogdanicu. Sama Bužimnica, kao i cijela Bogdanica pripadaju slivu rijeke Novčice, odnosno u konačnici rijeke Like.

Bužimnica je bujica, što znači da za vrijeme velikih voda značajno naraste i pokaže svoj bujični karakter što dovede i do njenog izlijevanja iz korita. Ali isto tako Bužimnica koja izvire pod samim Velebitom ima više stalnih izvora koji i tijekom ljetnih mjeseci prihranjuju njen tok. Kroz proteklih nekoliko godina Hrvatske vode su na području Bužima izvodile radove na uređenju i čišćenju cijelog toka bujice Bužimnica. Osim radova na sječi izrazito gustog raslinja u samom potoku i uz njegove obale te uređenja samog potoka izvedeni su i radovi na sanaciji nekoliko cestovnih propusta koji presijecaju samu bujicu, a bili su zatrpani granjem i vodenom vegetacijom.

Ove godine završeno je uređenje nizvodne dionice Bužimnice, samog korita i lijeve obale s čime je završeno i uređenje cijelog njenog toka što će značajno pridonijeti boljoj protočnosti te manjem izlijevanju iz korita za vrijeme visokih voda. Lijeva obala je sada prohodna i pristupačna za šetače i ljubitelje prirode kao i ribiče. Desna obala Bužimnice je većinom obrasla drvenom vegetacijom koja u ljetnim mjesecima osigurava nužno potreban hlad svom živom svijetu u samoj vodi.

Naravno, biti će potrebno i u narednim godinama redovno održavati tok bujice i njene obale, ali u manjoj mjeri nego što je to sada bio slučaj. Na ovaj način su Hrvatske vode okončale pročišćavanje večeg broja ličkih vodotoka i stvorile lakši i brži protok vode kada navale jesenske kiše.

M.S./GS Press