Završeni infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac

0

 

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ličko-senjska županija je u prosincu 2019. godine, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“ KK08.1.1.02.0017.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.252.058,95 kn, a iznos EU potpore je 3.605.839,40 kn.

U okviru projekta završeni su infrastrukturni građevinski i obrtnički radovi djelomične adaptacije Doma zdravlja Otočac. Projekt je financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost izvedenih infrastrukturnih radova iznosi 963.547,31 kn, od čega je 803.022,52 kn financirano bespovratnim sredstvima te 160.524,79 kn sredstvima Ličko-senjske županije. Predmetne radove izvela je tvrtka tvrtka SLUNJ GZPP d.d. Slunj. Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova i koordinatora zaštite na radu pružala je tvrtka GPN KATARINA d.o.o. Gospić.

Primopredaji izvedenih radova nazočili su župan Ličko-senjske županije, Ernest Petry, ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, izvođač radova direktor tvrke SLUNJ GZPP d.d. Slunj, Josip Vuković te direktor tvrtke GPN KATARINA d.o.o. Gospić, Tomo Jurković, kao izvršitelj usluge stručnog nadzora.

Završetkom infrastrukturnih ulaganja te realizacijom ovog projekta poboljšati će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini.

Gs Press