Ususret obilježavanju Svjetskog  dana zaštite okoliša šumari organizirali obilazak šumskog predjela „Ramino korito“ s ciljem pokretanja postupka proglašenja šume za znanstvena istraživanja.

Na inicijativu Hrvatskih šuma, 3. lipnja 2022. god. održan je tematski sastanak kao  i terenski obilazak na području gospodarske jedinice „Ramino korito – Šugarska duliba“ kojom gospodari šumarija Karlobag, Uprava šuma Podružnica Gospić. Tematski sastanak održan je s ciljem preliminarnog utvrđivanja granica područja koje po svom fenotipskom izgledu i karakteristikama odgovara pojmu „sekundarna prašuma“.

Nazočnima se u uvodnom dijelu obratio Voditelj Uprave šuma Podružnica Gospić, Mario Stilinović,dipl.ing.šum. koji je istaknuo važnost prepoznavanja takvih lokaliteta i vođenja posebne skrbi o njima.

Nadalje je naglašeno kako je postupak  pokrenut u skladu s Novom strategijom EU-a za šume do 2030. godine koja u članku 3. stavku 3.1. pod nazivom: „Zaštita primarnih i starih šuma“ navodi da postoji hitna potreba za mapiranjem primarnih i starih šuma te uspostavom sustava njihove zaštite. Komisija će u suradnji s državama članicama i dionicima usuglasiti zajedničku definiciju prašuma i starih šuma i strogi sustav zaštite.

S obzirom da ta definicija još nije usuglašena i nisu doneseni jasni kriteriji njezina provođenja, Hrvatske šume odlučile su djelovati proaktivno na način da pokušaju identificirati površine s obilježjima prašuma.

Stoga su se uključile sve odgovarajuće institucije iz područja šumarstva i zaštite okoliša , održan je i  terenski sastanak kako bismo utvrdili trenutno stanje, upoznali se sa značajkama i potvrdili postojanje elemenata za proglašenje određenog stupnja formalne zaštite.

Područje Ramina korita obišli su predstavnici Hrvatskih šuma, Parka prirode Velebit, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Šumarski institut Jastrebarsko, Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju i GEONATURA d.o.o., Zadruga Granum Salis.

Riječ je  o području od oko 200 hektara koje šumari već više od stotinu godina promatraju s posebnom pozornošću.

Predjeli su to iznimne ljepote i očuvanosti u kojima izuzev sanacije nakon ledoloma na rubnim dijelovima sastojina 2014. godine nije bilo značajnijeg ljudskog utjecaja.

Od prvih inicijativa za zaštitu Ramina korita prošlo je stotinjak godina i do danas se veličina površine spominjane u kontekstu zaštite nije bitno mijenjala, iako nije bila formalno zaštićena. Još je to jedan dokaz dosljednosti šumarske struke i promišljanja za stoljeća, a ne desetljeća ili godine.

Gs Press