Sredinom 2023. godine potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, dodijelio je na korištenje Ličko-senjskoj županiji zgradu “sindikata” u Gospiću, sagrađenoj na kčbr. 2751, koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, a istu je u ime Županije preuzeo  preuzeo ličko-senjski župan Ernest Petry.

Dana 2. svibnja 2024. godine, zaključen je Ugovor s izvođačem radova, vezano za pripremne radove čišćenja objekta unutarnjeg dijela zgrade i uređenja okoliša, a sve kako bi se osigurala sigurnost prolaznika te zaštitilo kulturno dobro od daljnjeg propadanja, na koji način bi se ujedno i poboljšala vizura grada s obzirom na to da se zgrada nalazi u strogoj gradskoj jezgri.

Vrijednost pripremnih radova iznosi 41.000 eura. Predmetni radovi su tek početak iznimno zahtjevnog postupka obnove zgrade te će se u daljnjoj suradnji između Ličko-senjske županije s ministarstvima odnosno s Vladom Republike Hrvatske i ova zgrada privesti namjeni, a ujedno će se uljepšati i gradska vizura stroge gradske jezgre Gospića.

Izuzev gore navedenih pripremnih radova čišćenja objekta i uređenja okoliša, paralelno se provodi i projekt izrade projektne dokumentacije za  sanaciju zgrade u ukupnoj vrijednosti od 32.500 eura, kao i prethodni istraživački radovi u ukupnoj vrijednosti od 27.500 eura jer se radi o zgradi koja je pod zaštitom i nalazi se u kulturnoj jezgri grada.

Kako bi se zgrada privela namjeni od strane Ministarstva kulture i medija je temeljem alokacije na Program zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima odobren iznos od 50.000 eura.

Gs Press