Zahvala iz Petrinje za zaposlenike Doma zdravlja Gospić

0

Zahvalu prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

u ime svih djelatnika Doma zdravlja Petrinja, zdravstvenih i
nezdravstvenih, veliko hvala na donaciji novčanih sredstava koja će nam
uveliko pomoći i značajno olakšati rad nakon potresnih zbivanja budući
da nam je glavna zgrada u Petrinji, Matije Gupca 4, teško oštećena i
predviđena je za rušenje, objekti u Glini i Jabukovcu su oštećeni i
priprema se dokumentacija za sanaciju, a ordinacije trenutno rade u
kontejnerima.

Budući je ova donacija od samih djelatnika DZ Gospić, koji su od sebe
odvojili da bi pomogli nama, utoliko nam ta donacija ima još veće
značenje jer dolazi od srca ljudi koji suosjećaju s nama i koji su ovim
činom pokazali gestu ljudske solidarnosti, dobrote i ljubavi.

Prikupljena sredstva utrošit ćemo u barem djelomično poboljšanje uvjeta
rada naših djelatnika.

Nadamo se da ćemo i iz ovog teškog stanja zajedničkim zalaganjem ,
međusobnom podrškom i pomoći izaći kao pobjednici.

Veliko hvala i ugodan dan,

v.d.ravnateljica DZ Petrinja

Renata Stanešić, dipl.oec.