Benzin i dizeli će biti skuplji od utorka, a raste i cijena plina!

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja će vrijediti sljedeća dva tjedna.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,45 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)
  • 1,48 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
  • 0,94 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)
  • 1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)
  • 1,75 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg).
Cijene goriva

Iz Vlade navode da bi bez mjera cijene bile sljedeće:

  1. 1,57 EUR/l za benzinsko gorivo
  2. 1,63 EUR/l za dizelsko gorivo
  3. 1,03 EUR/l za plavi dizel
  4. 1,43 EUR/kg UNP za spremnike
  5. 2,06 EUR/kg UNP za boce
Cijene goriva

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i dva navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 13.veljače do 26. veljače 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Gs Press / 24sata.hr