U zgradi gradske uprave Grada Novalja  održana pokazna vježba “Novalja 2023”  koju je organizirao Grad Novalja, Stožer civilne zaštite Novalja u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić.

U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija, gašenje požara, sigurnost, hitna pomoć) putem Županijskog centra 112 Gospić bili su uključeni Dobrovoljno vatrogasno društvo Novalja, Vatrogasna zajednica Grada Novalje, Policijska uprava ličko-senjska Policijska postaja Novalja, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka

Cilj vježbe je bila provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Grada Novalje, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem iznenadnog događaja opasnog po život i zdravlje prisutnih.

Za učenike Osnovne škole A. G. Matoš i Dječjega vrtića Carić organizirana je prezentacija opreme operativnih snaga civilne zaštite.I ovom vježbom dokazana je brzina i spremnost svih sudionika vježbe što je pokazatelj sinergije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Novalje  i Ličko-senjske županije.

Gs Press