Danas su u prostorijama Općine Lovinac direktor vodovodnog općinskog poduzeća Kaplja d.o.o. iz Lovinca Siniša Radulović i direktor poduzeća Energoprojekt 88 d.o.o. iz Zagreba Mario Šajn potpisali Ugovor o javnim radovima Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Lovinac.

Radove izgradnje navedenog cjevovoda financira se 80% sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost te po 10 % iz sredstava Hrvatskih voda i 10% iz proračuna Općine Lovinac a ugovorena cijena radova je 860.498,44 Eura.

Potpisivanju ugovora nazočili su i direktor komunalnog poduzeća Vrilo d.o.o. iz Lovinca Igor Rosandić i načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić koji nije krio zadovoljstvo potpisivanjem navedenog ugovora budući se izgradnjom ovog vodovoda pospješuje opstanak i povratak stanovništva na području naselja Lovinac, ali i novo naseljavanje te daljnji i brži razvoj turizma koji laganim koracima u Općini Lovinac ide naprijed ali i svekoliki drugi razvoj ovoga kraja.

Izgradnjom ovog vodovoda koji će se graditi uz županijsku cestu Lovinac – Gornja Ploča stvaraju se uvjeti za daljnje širenje i grananje vodovodne mreže u zaseoke Polje, Piplica, Parčići, Sekulići, Račići, Kik i drugi pa sve do spoja sa cjevovodom u Vraniku odnosno u Gornjoj Ploči.

Kako bi nastavili i sa daljnjim širenjem vodovodne mreže Općina Lovinac i vodovodno poduzeće Kaplja d.o.o. rade na pripremi projektne dokumentacije i potrebnih dozvola i za ostale pravce odnosno i za druga naselja koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu kako bi u skorijoj budućnosti cijelo područje Općine Lovinac bilo pokriveno vodovodnom mrežom što je jedan od prioriteta u daljnjim planovima Općine Lovinac.

Shodno svemu navedenom načelnik Općine Ivan Miletić zahvaljuje prije svega Hrvatskim vodama koje su sufinancirale i izradu projektne dokumentacije za ovaj vodovod te Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj Vladi na osiguranim sredstvima kroz Mehanizam za oporavak i otpornost kroz koji općina Lovinac uz projekt vodoopskrbnog cjevovoda Vranik koji je već završen krajem 2021. godine te projekte izrade projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu javnih zgrada i javne infrastrukture na području Općine Lovinac sada financira i ovaj treći i ujedno po ugovorenoj vrijednosti najskuplji projekt na području Općine Lovinac iz Mehanizma za Oporavak i otpornost.

Gs Press