Vaš OBRT je u sustavu paušalnog oporezivanja ili je Vaš OPG po primicima ušao u „ paušal“. Imate brojne upitnike iznad glave, niste sigurni koje korake morate poduzeti, na koji način plaćati poreze i doprinose ako ste zaposleni ili ste prijavljeni u svom OPG-u ili OBRTU.

Za sve informacije o prijavama prema poreznoj upravi, HZMO-u, o izdavanju računa i vođenju poslovnih knjiga pridružite se SAVJETOVANJU ZA PAUŠALISTE.

Rad u manjim grupama kako bi naša komunikacija bila što kvalitetnija.

Podaci za uplatu kotizacije:

Skeniranjem 2d koda u komentaru ili uplatom na CONTO OTTO J.D.O.O. IBAN: HR37 2340 0091 1112 2584 0 , poziv na broj 20241

Za sve informacije i prijavu na željeni termin na broj 0989155596 ili mail info@conto-otto.hr

Gs Press