Priopćenje za medije: stanje na prometnicama na dan 11.12.2022.g. (15.00 sati).

Na temelju Odluke Centra obrane od poplava Hrvatskih voda i Stožera civilne zaštite Grada Gospića, danas (11.12.2022.) uvedena je zabrana cestovnog prometa na dijelovima dionica lokalnih cesta:

 • NC516200 Smiljan- Trnovačko Novoselo,
 • NC590840 Donja Kaniža- Lički Novi,
 • NC516300 Žabica- Lički Novi (kod stadiona Trupinovac i spoj s NC590840 Školjić),
 • NC590490 Donja Pazarišta-Podostrana,
 • NC591070 Lički-Ribnik-Počitelj-Medak,
 • NC516500 Vrebac-Pavlovac Vrebački-Mogorić,
 • NC590810 Put Hrvatske Garde – Debelo brdo I,
 • NC0926 Čanić Gaj,
 • NC580860 Medak- Počitelj,
 • NC591090 Medak-Bogunica,
 • NC1610 Brezik-Kukljić,
 • NC0952 Mlinarska ulica (Murković mlin).

Upozoravaju se vozači na poštivanje privremene prometne regulacije i dodatni oprez na navedenim dionicama.

Tijekom dana zabilježene su dvije intervencije JVP Gospić na ispumpavanju podrumskih prostora i dvije intervencije HGSS- Stanice Gospić na prijevozu.

Načelnik Stožera

Milan Mataija