Na današnjoj skupštini  Ličko-senjske županije jedna od točaka je bila i usvajanje proračuna. Usvojen je s velikom većinom glasova, odnosno od 33 vijećnika, 28 bilo je za proračun. Ponovno je 5 vijećnika HSP-a kao i do sada bilo suzdržano. S jednakim brojem usvojena je i odluka o izvršavanju proračuna za 2021. Ostale točke jednoglasno su usvojene.

Gs Press