Ličko-senjska županija provodi projekt „Donesimo osmijeh“ UP.02.2.2.11.0006, koji se sufinancira EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“.

Specifični cilj projekta je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Ličko-senjske županije, jačanje kapaciteta stručnjaka koji će raditi sa žrtvama nasilja u obitelji te podizanje svijesti javnosti o problemima nasilja u obitelji.

U okviru projekta zaposlene su tri stručne osobe koje će pružati podršku žrtvama nasilja u obitelji, surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb te ostalim institucijama u svrhu ostvarivanja pripadajućih prava. Zapošljavanjem stručnih osoba ispunjen je uvjet za uspostavu privremenog skloništa u kojem se pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji.

Kroz projektne aktivnosti planirano je i dodatno osposobljavanje stručnjaka za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Nositelj projekta je Ličko-senjska županija, dok su partneri na projektu Udruga žena NIT Korenica, Centar za socijalnu skrb Gospić i Centar za socijalnu skrb Senj.

Ukupna vrijednost projekta, koji se u cijelosti financira bespovratnim sredstvima iznosi 6.295.797,35 kuna, za što je iz Europskog socijalnog fonda osiguran iznos od 85% sredstava u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, dok je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano 15% potrebnih sredstava.

U sklopu projekta planirana je i izgradnja „sigurne kuće za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ na području Ličko-senjske županije, uz napomenu da su radovi u tijeku.

Savjetodavnu pomoć u provedbi projekta pruža Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA u sklopu projekta „PriLIKA za razvoj“ KK.10.1.3.03.0020.

Gs Press