U suradnji sa Unsko-sanskim kantonom započela je zajednička vježba civilne zaštite pod nazivom “Željava 2023.g.”. Vježba se održava uz obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Ova pokazna dvodnevna vježba će se provesti na širem području Općine Plitvička Jezera, dok će vježba nastaviti i sutra, 8. listopada 2023. na području grada Bihaća- Gradska Otoka, u BIH. U pripremi ove vježbe angažiran je i Joso Živković, voditelj Civilne zaštite Gospić čijom smo zaslugom dobili informacije i fotografije s terena.

-Tema vježbe je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz potresom ugroženog područja. Aktiviranje i mobilizacija operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac te Ličko-senjske županije putem Službe civilne zaštite Gospić (Županijski centar 112) na temelju traženja čelnih osoba ugroženih jedinica lokalne samouprave. Usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Ličko-senjske županije uz potporu Ravnateljstva civilne zaštite kao odgovora na potres katastrofalnog razmjera te pružanje prekogranične pomoći.
Cilj ove pokazne vježbe i njezinih radnih točaka je provjera spremnosti i osposobljenosti pripadnika operativnih snaga civilne zaštite za izvršenje zadaća iz domene njihovih nadležnosti i specijalnosti u potresu. Dodatni ciljevi usmjereni su prema međusobnoj suradnji svih sudionika zaštite sustava civilne zaštite te analizi trenutne razine spremnosti, osposobljenosti i opremljenosti poradi operacionalizacije standardnih operativnih postupaka, daljnjeg razvoja planskih i provedbenih dokumenata i programa osposobljavanja po specijalnostima odnosno izrade prioritetnih planova opremanja operativnih snaga civilne zaštite na svim razinama te razmjena iskustava, zaključuje Joso Živković iz gospićke Civilne zaštite.
Simulacijski dio vježbe počeo je danas dojavama građana i potvrdom Seizmološke službe. U jutarnjim satima će seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježiti jak potres s epicentrom u planini Lička Plješivica. Magnituda potresa iznosit će 6,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice. ŽC 112 Gospić zaprimio je niz dojava mještana s područja Općine Plitvička jezera, Udbina i Donji Lapac te dio poziva iz BIH- Unsko sanskog kantona o jačini potresa i trenutno nastalim materijalnim štetama. ŽC 112 izvještava načelnike Stožera civilne zaštite Općina i općinske načelnike. Isti traže sazivanje izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite jedinica. Načelnici nemaju podatke s terena o točnom broju ugroženih ljudi, domaćih životinja, niti podatke o broju stradalih. Izvidom na terenu povjerenika civilne zaštite sagledani su razmjeri štete na područjima pogođenih općina te se traži pomoć Ličko-senjske županije u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. Župan Ličko-senjske županije sazvao je sjednicu Stožera CZ, razmatra stanje uzrokovano potresom na području zahvaćenih Općina. Zbog nedostatka MTS-a i ljudstva sa potrebnim vještinama u pružanju pomoći ugroženima, župan Ličko-senjske županije tražio je pomoć Ravnateljstva civilne zaštite.

U nedjelju se dio simulacijske vježbe odnosi na spašavanje ljudi i imovine na poplavom ugroženom području- BiH, Grad Bihać i Gradska Otoka. U vježbi će kroz različite vidove djelovanja biti angažirano nekoliko stotina spašavatelja.

Gs Press