BRINJE – Predstavnici Ličko-senjske županije zajedno sa načelnikom Općine Brinje Zlatkom Fumićem u nazočnosti izvođača radova održali su sastanak povodom uvođenja u radove na izgradnji i uređenju parkirališta za osobna vozila Ambulante Brinje.

Potpisivanjem Sporazuma o reguliranju međusobnih financijskih odnosa na projektu „Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje“, Ličko-senjska županija i Općina Brinje sporazumne su da će projekt financirati na način da je Ličko-senjska županija za investiciju osigurala iznos od 86.778,18 eura odnosno 73 % potrebnih sredstava, dok je Općina Brinje osigurala iznos od 26.544,56 eura odnosno 27 % potrebnih sredstava.

Ukupna cijena radova koji su predmet Ugovora utvrđuje se u iznosu od 88.081,50 EUR-a bez PDV-a, odnosno 110.101,88 EUR-a s PDV-om.

Nositelj svih aktivnosti kao što je provođenje postupka javne nabave, stručni nadzor, prijava gradilišta i sve ostale aktivnosti za provođenje projekta je Općina Brinje.

Zadovoljstvo projektom izrazio je i župan Petry, napomenuvši da će Županija i dalje nastaviti s ulaganjima u poboljšanje kvalitete usluga kako u zdravstvenom tako i u drugim sustavima, a sve kako bi se krajnjim korisnicima usluga omogućio kvalitetniji život.

Predviđeni rok završetka radova je četiri mjeseca od uvođenja izvođača u posao odnosno do početka jeseni ove godine.

Gs Press