Dana 18.03.2021. u Gospiću održana je osnivačka Skupština Udruge ZA PROMICANJE SPORTA MLADIH I OSOBA S INVALIDITETOM „JAČI MI „ . Udruga  je osnovana radi planskog i organiziranog razvoja dvoranskih sportova mladih i osoba s invaliditetom određene po nomenklaturi Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostvarivanje svih potreba i interesa udruge u sportovima te ostvarivanja drugih Zakonom utvrđenih zadaća .  

Na osnivačkoj skupštini jednoglasno je prihvaćen STATUT kao i sve sastavnice istoga na kojima bi Udruga trebala djelovati. 

Ciljevi udruge su : 

Uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti vezane uz život u zajednici; obitelj odgoj i obrazovanje u sportu; zdravstvenu  zaštitu; socijalnu skrb i mirovinski sustav; profesionalnu rehabilitaciju i rad; podizanje razine svijesti; sudjelovanje u kulturnom, i javnom životu; rekreaciju razonodu i sport. 

Zagovaranje prava i praćenje javnih politika koje utječu na život osoba s invaliditetom opće populacije mladih 

Poticanje mladih i osoba s invaliditetom na ostvarenje osobnih kognitivnih mogućnosti kroz sportsku aktivnost u željenom sportu 

Organiziranje i provođenje sportske pripreme i sustavnih treninga članova radi sudjelovanja na natjecanjima ; sportska poduka i trening djece predškolske i školske dobi te punoljetnih osoba s invaliditetom 

dana 24. travnja doneseno je rješenje kojim se odobrava upis udruge u registar udruga Republike Hrvatske 

U provedenom postupku je sljedeće 

– da je na osnivačkoj Skupštini donesen Statut udruge, pregledom kojeg je utvrđeno da je u skladu sa Zakonom o udrugama 

– da je odredbom članka 4. Statuta propisano da udrugu zastupa predsjednik;

da je na osnivačkoj skupštini izabran Karlo Pavletić za predsjednika, na mandatno razdoblje od tri godine 

Svjesni smo činjenice da nam slijedi razdoblje velike borbe i puno posla. Očekujemo podršku šire javnosti koja je spremna poticati rad udruge i samih članova na što bolji agažman i  rezultat. 

Gs Press