AKTIVNOSTI PREDVIĐENE U SKLOPU FOTOSEMINARA FOTOSOFIA 18

PREDAVANJA

 KOMPOZICIJA KADRA – Hoyka, PP prezentacija
IZRAŽAJNA SREDSTVA FOTOGRAFIJE – Hoyka, PP prezentacija
TEME IZ FOTOSOFIJE, ESEJA O FOTOGRAFIJI – Hoyka, PP prezentacija
Koja je svrha postojanja fotografije? Ima li fotografija upotrebnu vrijednost? Kako ‘koristiti’ fotografiju? Što je to talent za fotografiju, te može li se on (i u kojoj mjeri) razvijati? Da li je u suvremenom društvu kvaliteta fotografije presudna u uspjehu fotografa? Zašto fotografija košta bitno više od utrošenog materijala? Koja je uloga fotografske kritike?…
MODNA FOTOGRAFIJA U PRAKSI – predavač Denis Butorac  magistar fotografije, stalni suradnik vodećih hrvatskih lifestyle magazina, PP prezentacija. Predavač će, uz praktične savjete, na primjerima vlastitih radova govoriti o različitim pristupima i primjenama modne fotografije.

FOTOGRAFIRANJA

FOTOKREATIVAC – trening fotokreativnosti

CELEBRITY PORTRET – fotografiranje celebrity modela

MODA – snimanje book fotografija sa ženskim modelima

ART – izražavanje unutar vrste umjetnička fotografija – završna izložba
Analize i diskusije vezane uz obrađivane teme i snimljene fotografije

UVJETI PRIJAVE NA IZBOR ZA SUDIONIKA FOTOSEMINARA FOTOSOFIA 18

Za seminar ‘FOTOSOFIA 18’, koji će se održati 12.-17.lipnja 2023. u Zagrebu, bit će odabrano najviše 15 sudionika. Za odabrane su sve seminarske aktivnosti besplatne. Izbor je otvoren za sve punoljetne, nema teritorijalnih ograničenja.

Na izbor se smiju prijaviti i maloljetni koji će na dan odabira sudionika (20.5.2023.) biti punoljetni, s tim da njihovu prijavu treba poslati njihov roditelj ili skrbnik.

Sudionici seminara koji nemaju smještaj u Zagrebu si sami organiziraju i pokrivaju troškove smještaja i boravka u Zagrebu tijekom seminara.

NAČIN PRIJAVE

Osoba koja se prijavljuje na izbor (u daljnjem tekstu ‘Kandidat’) treba najkasnije do 17. svibnja 2023. u ponoć na e-adresu edukacija@hoyka.com sa subject-om ‘FS18 – fotograf’ poslati: kratak životopis s osnovnim podatcima (datum rođenja, ID fotografija, kontakt-telefoni, stručna sprema…) i deset svojih fotografskih radova (jpg, rgb, dulja stranica 800 pixela, poslati u attachu e-poruke – ne zip, rar ili sl). Slanjem prijave Kandidat prihvaća da ga se kontaktira putem podataka koje je poslao i izjavljuje da su poslane fotografije njegova autorska djela (nisu djela umjetne inteligencije ili drugog autora), a podaci istiniti. Težište životopisa treba biti na dosadašnjim fotografskim iskustvima i planovima, a u njemu Kandidat treba svakako: priložiti link na kojem se na internetu mogu pogledati njegovi radovi, napisati fotografira li mirrorless/DSLR fotoaparatom, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), te opisati stupanj interesa za nastaviti djelovati na temeljima koncepta Fotosofia fotofilozofije nakon završenog seminara.

Kandidat mora biti sposoban komunicirati na hrvatskom jeziku i u slučaju odabira za sudionika mora biti u mogućnosti doći u Zagreb sudjelovati na seminaru.

Podaci Kandidata koji na ovom izboru nije odabran za sudionika seminara, a koje je radi sudjelovanja na izboru poslao na e-adresu edukacija@hoyka.com bit će obrisani najkasnije 1.9.2023.

NAPOMENE

Kandidat odabran u uži izbor će 18. svibnja 2023. primiti e-poruku s detaljima i trebat će u subotu 20. svibnja 2023. s organizatorom Damirom Hoykom obaviti kratak razgovor Skypeom. Predlažemo Kandidatima da već sad rezerviraju navedeni termin da budu dostupni na Skype.

Kandidat će znati da je njegova prijava primljena po tome što će, nakon što je poslao prijavu, e-porukom primiti automatski odgovor ‘Vaša e-poruka je primljena.’ Ukoliko Kandidat ne primi ovaj odgovor,savjetujemo da provjeri gdje je došlo do pogreške i pokuša prijavu poslati ponovno ili da pošalje obavijest o problemu preko kontakt forme u meniju ove internet stranice.

Kandidatu predlažemo da adresu edukacija@hoyka.com stavi na ‘bijelu listu’ svojih programa za e-poštu, te provjeri da e-poruka organizatora o odabiru u uži izbor nije završila u spam pretincu njegove e-pošte.

Kandidat koji nije odabran u uži izbor neće biti posebno obavještavan, jer se to podrazumijeva činjenicom da do gore navedenog roka nije primio obavijest.

Organizator zadržava pravo izmjene programa i termina seminara. Slanjem prijavnice na ovaj izbor Kandidat izjavljuje da se odriče prava na bilo kakvu vrstu žalbe na proceduru izbora ili odabir sudionika, a također izjavljuje da je pročitao i da prihvaća sve napisano u ovim Uvjetima prijave na izbor i dopušta da se materijali koje je poslao u prijavnici (tekst i fotografije) bez ikakve naknade koriste na sve potrebne načine u svrhu promocije Kandidatovog sudjelovanja u ovom izboru.

SAŽETAK

Početak zaprimanja prijava: 11.4.2023.

Kraj zaprimanja prijava: 17.5.2023.

Navedeni datumi podrazumijevaju cijeli dotični dan od 0-24h.

U prijavi Kandidat treba poslati:

  1. svoje fotografske radove u attachu e-poruke: 10 fotografija jpg, rgb, dulja stranica 800 pixela, ne komprimirati u zip, rar…
  2. kratak životopis: osnovni podatci (datum rođenja, ID fotografija, kontakt telefoni, stručna sprema…), težište staviti na fotografska iskustva i planove, navesti da li fotografirate mirrorless/DSLR-om, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), opisati stupanj interesa za nastavak djelovanja na temeljima koncepta Fotosofia fotofilozofije.
  3. link na svoju internet galeriju u kojoj se može vidjeti više radova

Adresa za slanje prijava: edukacija@hoyka.com

Obavijest odabranima u uži izbor: 18.5.2023.

Selekcija odabranih u uži izbor: subota 20.5.2023. od 10 do cca 16h

Obavijest odabranima za sudjelovanje na seminaru: 20.5.2023.

Održavanje seminara: Zagreb 12.-17.6.2023.

Gs Press