Početkom ovoga mjeseca pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije oštećenih dionica cesta na području Grada Gospića.

Ovim postupkom predviđena je sanacija najoštećenijih dionica bivših županijskih i lokalnih cesta na administrativnom području grada Gospića, koja se odnosi na obnovu dionica cesta na rubnom i širem području grada koje trenutno nisu obuhvaćene izgradnjom komunalne, vodne, energetske infrastrukture, kao niti izgradnjom građevina elektroničkih komunikacija.

Ovim radovima osigurava se asfaltna obnova 13 km cesta cijelom širinom kolnika, ukupne površine 53 tisuće kvadratnih metara površine, procijenjene vrijednosti radova od 958.000 eura. Elektroničko javno otvaranje ponuda definirano je 25. travnja u 12 sati, pa se pod uvjetom da ne bude žalbenog postupka, očekuje zaključenje ugovora o radu s izvoditeljem radova i uvođenje u posao, koncem slijedećeg mjeseca.

Prema planiranoj dinamici, tijekom ljeta planira se raspisati još jedan natječaj kojim bi bila obuhvaćena sanacija oštećenih dionica gradskih cesta u urbanom dijelu grada na kojima bi se do tada završili radovi na izgradnji komunalne, vodne i energetske infrastrukture, čija planirana vrijednost iznosi dodatnih 400.000 eura.

Svi planirani radovi u vrijednosti od 1,4 milijuna eura financiraju se sredstvima iz državnog proračuna temeljem Odluke ministra Olega Butkovića o dodjeli sredstava Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju cesta na području Ličko-senjske županije, koja sredstva su odobrena temeljem zamolbe ličko-senjskog župana Ernesta Petryja upućenog prema resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji prometa, te se mole sudionici u prometu na poštivanje prometnih propisa i strpljenje, kao i poštivanje privremene prometne regulacije.

Gs Press