U dvorani za sastanke Ličko-senjske županije Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa  održalo je edukaciju obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa s područja Ličko-senjske županije. Na edukaciji su se  okupili  brojni predstavnici jedinica lokalne samouprave, poduzeća i ustanova kojima je osnivač Ličko-senjska županija.  Uoči edukacije izjave za novinare dali su župan ličko-senjski Ernest Petry i Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 

Na području Ličko-senjske županije ovo je Povjerenstvo proteklih godina interveniralo nekoliko puta i novčano kažnjavale pojedine nositelje odgovornih funkcija na lokalnoj razini. Župan Ernest Petry pojasnio je situaciju vezanu uz Ličko-senjsku županiju.

Što se tiče Ličko-senjske županije kao jedinice lokalne samouprave i mene kao župana mi radimo vrlo transparento i nastojimo da se zakoni striktno provode. Ovim putem se mogu zahvaliti Povjerenstvu za odlučivanju o sukobu interesa što nas je u manje od godine dana obišlo po drugi put i održalo edukaciju sa svim predstavnicima Gradova, Općina, kao i ustanova i poduzeća kojima je Županija osnivač. Gospođa Novaković će i danas održati jedno takvo predavanje vezano uz sukob interesa. Unatrag godine dana mogli ste zamijetiti u kojoj je mjeri moj rad transparentan prema javnosti. Vjerujem da će tako biti i s ostalima. Ukoliko je netko učinio suprotno odredbama Zakona, snosit će osobno tu odgovornost. Svima nam treba biti želja i potreba da pošteno odradimo svoje mandate, da nema kriminala niti da netko bude u sukobu interesa, rekao je novinarima župan Ernest Petry.

Nataša Novaković naglasila je kako njezin tim danas u Gospiću ne kani kažnjavati, nego educirati.

Od kada smo zadnji puta bili ovdje u Gospiću došlo je do izmjena dijelova Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Postoje neke nove obaveze, a Zakon je sam po sebi dosta zahtjevan.  Tih novina ima podosta i svima nam je u interesu da se ljudi na terenu s njima upoznaju i provode ih u svojem radu. Mi smo pri kraju obilazaka naših Županija. Upita je na početku bilo vrlo mnogo, sada se taj broj smanjuje jer su ljudi doznali za mnoge izmjene  i dopune važećih Zakona. Mi nismo danas u Gospiću da bismo nekoga prozivali, nego da bismo ljude educirali, istaknula  je Nataša Novaković iz Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa. Na području Ličko-senjske županije ovo je Povjerenstvo proteklih godina interveniralo nekoliko puta i novčano kažnjavale pojedine nositelje odgovornih funkcija na lokalnoj razini. 

Gs Press / M.S.