NOVALJA – U ime Komunalija d.o.o. iz Novalje direktor Neven Korda izvijestio je prisutne dionike konferencije kao i predstavnike medija o napretku radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ koji se odvijaju u naseljima: Novalja, Stara Novalja, Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna.

Glavni ciljevi projekta, koji proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva vezanih za sektor zaštite voda, doprinijet će smanjenju prodiranja kanalizacijskih voda u podzemlje, boljoj kvaliteti vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji te time i zaštiti zdravlja građana koji trajno ili povremeno žive na području obuhvata aglomeracije. Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda, povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje i omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na membranskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja, kapaciteta 39000 ES što je jamstvo za trajnu zaštitu mora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 33 mil. EUR (bez PDV-a) od čega bespovratna EU sredstva iznose 23 mil. EUR, a nacionalno sufinanciranje 10 mil. EUR. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Direktor Komunalija d.o.o. Neven Korda, prezentirao je projekt i izvijestio prisutne o trenutnom napretku radova koji su u visokom stupnju izvršenosti:

  • precrpna stanica Komorovac – dovršenost cca 80%,
  • vodospremnik Komorovac II (V=5000 m3) – dovršenost cca 70%,
  • sjeverni ogranak vodovoda Novalja na dionici Čelac-Špital i odvodnja obilaznice – ishođena je uporabna dozvola
  • sanacija postojeće kanalizacije Novalja i Gajac – dovršenost 20%
  • dogradnja sustava sanitarne odvodnje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, Metajna-Zubovići i tlačni cjevovod od Metajne do Zubovića – dovršenost cca 70%
  • izgradnja kanalizacije naselja Stara Novalja – dovršenost cca 95%

Također je istaknuo da je za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tijeku podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu, a radovi bi trebali početi u svibnju ove godine. Do kraja godine planira se dovršenje svih aktivnosti vezanih za izgradnju mreže te kompletna nabava komunalne opreme.

Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, izrazio je zadovoljstvo napretkom projekta koji je dio promjena koje su u fokusu jučer obilježenog Svjetskog dana voda i koji će donijeti prednosti u vidu smanjenja onečišćenja i racionalizacije potrošnje vode na otoku Pagu uz napomenu da će cjelokupna zbirna ulaganja iznositi i do 50 milijuna eura. To će uvelike doprinijeti razvitku održivog turizma na otoku i biti putokaz i drugim gradovima u priobalnim područjima da se može puno postići kada se projekti dobro pripreme.

Gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo, zahvalio je svima koji su pokrenuli projekt i koji su u njega aktivno uključeni. Istaknuo je da se ovim projektom, nastavno na sve ostale projekte (sanacija luke Žigljen, radovi u ribarskoj luci, izgradnja ribarnice, dogradnja osnovne škole, izgradnja policijske postaje), zatvara krug ispunjenja svih ključnih elemenata za efikasno funkcioniranje grada.

Ličko-senjski župan Ernest Petry izrazio je zadovoljstvo financiranjem projekata županije putem sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), resornih ministarstava i EU fondova kojih je trenutno u različitim fazama realizacije preko 120 na području županije. Cilj svih projekata je zadržati opstojnost i održivost života na području županije, kako u demografskom tako i u gospodarskom smislu i to kroz otvaranje novih radnih mjesta. Konkretno u Novalji je cilj razvoj dodatnih turističkih sadržaja koji nisu mogući bez razvoja infrastrukture. Uz navedeno je naglasio potrebu aglomeracije i dodatnih ulaganja na području cijele županije od aglomeracije Plitvičkih jezera do izgradnje vodovoda na južnom području općine Karlobag itd.

Prisutnima se obratila i Karmen Cerar, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te pohvalila dinamiku izvođenja radova, naglasivši da su osim Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz kojeg je financiran ovaj projekt, velika ulaganja i iz NPOO-a iz kojeg za vodno-komunalni sektor na raspolaganju stoji 539 milijuna eura.

Na tiskovnoj konferenciji su, osim spomenutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici izvođača radova, stručnog nadzora te predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i predstavnici medija.

Nakon konferencije prisutni su obišli gradilišta na Vodospremi Komorovac te radove u naseljima Zubovići i Caska.

Gs Press