U Perušiću stogodišnjak

0

Stjepan Ugarković zvani Barabica, iz Perušiću, Bukovac 60 A u četvrtak 16.prosinca navršava 100 godina života.

Stjepan je sin Petra Hećimović i majke Matije Ugarković iz Malog Polja 46. Kako roditelji nisu vjenčani kada je Stjepan kršten zadržao je prezime od majke. Roditelji Petar Hećimović iz Prvan Sela 50 i majka Matija Ugarković iz Malog Polja 46 vjenčani su 12.12.1927. godine kao 71 par te godine vjenčanih u župi Perušić.

Stjepan Ugarković vjenčan je sa Matijom  Pocrnić iz Bukovca 50  dana 20.02.1949. godine. Supruga Matija rođena 08.10.1927. i sada živi sa Stjepanom u Bukovcu 60 A. Imaju dvije kćeri Marija koja je u Gospiću i Ivanka u Zagrebu. Stjepan je za svoga života bio zemljoradnik i 25 godina radio je kao čuvar u DIP-u .

Stjepan je imao relativno miran život, do pred 50 godina je pušio i pio ali ne puno, od tada niti pije niti puši. Stjepan ništa ne čuje i jako slabo vidi, on i supruga su pokretni  i sada im pomažu njihove dvije kćerke.

U utorak  14.12.2021. posjetio ih je perušićki župnik Mile Šajfar i s njima razgovarao, fotografirao i čestitao 100 godišnjicu života. Uz župu Perušić čestitkama se pridružila i Općina Perušić.

Gs Press