Opcina Perusic je u 2022.g kandidirala brojne projekte prema Ministarstvima medu njima je i projekt u sklopu Programa podrske brdsko-planinskim podrucjima koji je odobren od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Navedeni projekt se odnosio na Modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta PE 1 (dionica 1) i PE 2 u Opcini Perusic, navedene ceste su na podrucju naselja Kaniza Perusicka i Prvan selo.

Opcina Perusic je kroz postupak nabave ugovorila izvodaca Strabag d.o.o. za izvrsenje navedenih radova u visini od 415.763,48 kn od cega Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira dio u visini od 340.000,00 kn a preostali iznos Opcina Perusic iz proracunskih sredstava za 2022.g.

Navedeni radovi su zavrseni u Studenome 2022.g.

Ovo je jedan od mnogobrojnih projekata koji trenutno provodi Opcina Perusic.

Gs Press