Dom za starije osobe Županije ličko-senjske sa sjedištem u Gospiću u svom sastavu ima tri Podružnice i to: Podružnicu Otočac, Podružnica Udbina i Podružnicu Senj u izgradnji.
Zatečeno stanje Domova  na dan 18.03.2022. ( na dan promjene ravnatelja):
·        utvrđene financijske nepravilnosti koje su uz loše upravljanje i dugogodišnju nebrigu
Uprave doveli do neodrživog stanja u kojem je zatečen Dom pri preuzimanju
·        akumulirani gubitak, koji trenutno  iznosi 5,9 miliona kuna
·        nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu od cca 5 mil. kuna koji bi sa ovrhama doveli dom u nemogućnost funkcioniranja
·        obveze prema djelatnicima protiv kojih su izgubljeni sudski sporovi, te uz to pripadajući odvjetnički troškovi, trenutno 200 tis.kuna
·        iskorišteni kratkoročni kredit od 1,5 mil kuna  koji dospijeva u ratama od 125 tis.kn mjesečno do 31.12.2022. (trenutno neotplaćeno stanje 750 tis kuna), te dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 500 tis.kuna, dospijeća 31.08.2022. Po Zakonu o proračunu javna ustanova kojoj je osnivač Županija se nije smjela kratkoročno financijski zadužiti, te je Dom prekoračenje dužan vratiti sa 31.08.2022. a kredit 31.12.2022. Radi se o ukupno 2 miliona kuna.
·        vozni park  te svi profesionalni uređaji (perilice, sušilice, peći) u lošem stanju
·        nepopunjenost kapaciteta nastala  dugogodišnjim lošim upravljanjem, što rezultira smanjenim prihodima od cca 220.000,00 kn mjesečno.

Velike poteškoće u radu stvaraju nepodmirene obveze prema dobavljačima, svakodnevno prijete razne tužbe i ovrhe uslijed neplaćenog duga te mogućnost prekida redovne opskrbe, blokada poslovnog  računa Doma, čime  bi se blokirao kompletan rad ustanove i isplata plaća djelatnicima.

Također, zatečen je vozni park u jako lošem stanju, a postoje svakodnevne potrebe za prijevoz Korisnika na zakazane preglede u bolnice, nije se ulagalo u poslovne prostore, opremu ni inventar.

Stoga je potrebno prije povratka Doma u mjesto za dostojanstven život starih i nemoćnih ljudi, odraditi ključne pretpostavke dovođenja doma u stabilnu ustanovu, a to je moguće podmirenjem dospjelih obveza prema dobavljačima, smanjenjem energetskih troškova koji su cca 4 mil. kuna godišnje nakon povećanja cijena (električna energija te grijanje na tri lokacije), popunjavanjem Doma i povećanjem iznosa godišnjih sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike- u daljnjem tekstu decentralizirana sredstva).

Trenutni prihodi domova od Korisnika (po Ugovoru i kada smještaj plaća Centar za socijalnu skrb) iznose cca 1 mil. kuna mjesečno, a rashodi Doma su daleko veći zato što su samo mjesečni rashodi za brutto plaće cca 1,2 mil mjesečno. Broj zaposlenih trenutno iznosi 135 zbog rada u tri smjene u tri dislocirane Podružnice. Po zapisniku na temelju nadzora od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i  socijalne politike broj zaposlenih bi trebao biti i veći, s obzirom da Ministarstvo pri nadzoru Doma podrazumijeva potpunu popunjenost kapaciteta.

Jedina mogućnost nastavka poslovanja u Domovima je
·        jednokratna pomoć Ministarstva financija za podmirenje obveza prema dobavljačima  koju rješavamo uz pomoć osnivača Županije ličko-senjske i župana Ernesta Petryja

Osim te pomoći koja bi riješila zatečeno stanje, Domovi će poslovati samo na način da se godišnje povećaju decentralizirana sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na temelju već prezentirane trenutne situacije Doma u prostorima Ministarstva.

Također, decentralizirana sredstva su strogo namjenska ali se  nisu namjenski koristila za podmirenje obveza ciljanih dobavljača, o čemu Dom mora krajem mjeseca informirati Županiju, pa je naravno i Županija ličko-senjska (za mandata bivšeg župana Darka Milinovića) kao nadzor i osnivač sudjelovala u nenamjenskom podmirenju obveza prema dobavljačima popuni preostali kapacitet Domova uz angažman djelatnika. Zbog zatečene loše reputacije Domova, ali i loše financijske situacije, pokušavamo uz navedena ograničenja sve što je moguće (krečimo i čistimo prostore, poboljšali smo jelovnike, nadziremo odnose zaposlenika prema korisnicima, razgovaramo sa Centrima za socijalu skrb  i svim ustanovama koje bi nam mogle pomoći oko popunjavanja, virtualno smo snimili Dom te ćemo se i medijski oglasiti.

Još imamo 18 praznih mjesta u Otočcu i  30 u Gospiću (nakon realizacije dostavljenih zahtjeva). Cilj nam je do kraja godine raditi sa punim kapacitetom.

Nakon obavljenog inicijalnog razgovora u Fondu za zaštitu okoliša, Fond nam je spreman financirati u dijelu od 80% investicije fotonaponske ćelije kako bismo proizvodili električnu energiju za vlastite potrebe (godišnji trošak  iznosi nakon poskupljenja cca 1,5 mil), te drugi prihvatljivi  energetski učinkovit oblik grijanja sa dizalicama topline na bazi vlastite proizvodnje električne energije (godišnji trošak grijanja nakon poskupljenja iznosi cca 2,5 mil kuna).  Navedene investicije bismo radili u Gospiću i Udbini, koji su prošli energetsku obnovu. Već je dostavljena potrebna dokumentacija projektantima.

Istina je,  prema navodu bivšeg župana Darka Milinovića
·        da smo od subote popodne bez tople vode (za sutra je dogovorena isporuka goriva koja bi pokrila ljetni period) koja se trenutno zagrijava lož uljem što je najskuplji mogući način grijanja, jer se sve ove godine nitko nije potrudio pronaći alternativni učinkoviti način grijanja (to isto ima svoje razloge jer postoje indicije da su nabavljane veće količine goriva nego što su potrošene), te da su ostali neplaćeni dugovi prema INI od prošle godine 700 tisuća kuna.
·        da je u prva tri mjeseca 2022.  potrošeno 80 tis. litara goriva, te da dobavljači odbijaju isporuke dok se ne podmiri dio zatečenog dugovanja,
·        da nakon što Dom podmiri plaće djelatnikačč i kreditna zaduženja raspolaže sa samo cca 150 tis.kuna, s kojima moramo podmiriti zadane dobavljače kako bismo poštovali zakonske odredbe
·        za pohvalu je da bivši župan Darko Milinović kao brižni građanin zna da smo od subote popodne bez tople vode, tako je sigurno bio i upućen u uvjete u kojima mu stari ljudi žive u sobama na rubu ljudskog dostojanstva.

Uz navedena buduća rješenja Dom će postati likvidna ustanova, naravno, ne može se preko noći sanirati ŠTETA učinjena dugogodišnjim lošim upravljanjem, neradom i kriminalnim radnjama.

Ravnateljica:
Ivanka Stilinović, dipl.oec.