U Bilaju državna inspekcija cestovnog prometa i cesta vrši kontrolu

0

U Bilaju nadomak Gospića danas smo zatekli državnu inspekciju cestovnog prometa i cesta u pratnji policije gdje su  vršili kontrolu prometa.  Velik broj vozila i kamiona zaustavljeni su  pokraj ceste. To nam je privuklo pažnju pa smo istražili što se dešava.

Na dolasku mjesta događaja su službenici iz inspektorata i policije kulturno se predstavili te objasnili da je to redovna kontrola koju svakodnevno rade diljem Republike Hrvatske.

Naknadno smo pregledali Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta koje smo djelomično prenesli.  Danas je ovo prvi put ove godine da smo opazili ovakvu kontrolu, a i nekoliko puta tijekom prošle godine na području Gospića.  Zanimljivo je da u našem zapažanju je svaki put zaustavljen kamion iste firme.  Moguće je da je samo slučajnost.

Zanimljivo je da je ista inspekcija prema Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta prema članku 16. nadležna je i za – otklanjanje nedostataka na cestama ili u njihovu zaštitnom pojasu koji ugrožavaju sigurnost prometa.  To bi se odnosilo i na temu stanje same ceste Bilaj – Barlete, most u Bužimu, most u Trnovcu itd.  Kada su službenici tu, možda i porade malo na tu temu.

————————————————

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

NN 22/1498/19

na snazi od 01.01.2020.

Članak 13.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten izvršiti pregled:

 • – poslovnih prostorija
 • – vozila, uređaja i opreme
 • – poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora, dozvola i drugih isprava
 • – poslovnih knjiga vođenih u elektroničkom obliku, pri čemu imaju ovlast pregledati bazu podataka svake osobe koja raspolaže traženom dokumentacijom ili raspolaže podacima ili bi te isprave, dokumentaciju i podatke trebala imati
 • – dokumentacije i evidencije o poslovanju i primjeni propisa
 • – stanja cesta
 • – voznih karata u javnom linijskom prijevozu, sukladno posebnim propisima
 • – izvršenih radova na održavanju cesta i u njihovu zaštitnom pojasu
 • – tehničke dokumentacije u svezi s održavanjem cesta
 • – privremene prometne signalizacije
 • – planova, programa, ugovora i ostale dokumentacije, koja se odnosi na održavanje i zaštitu cesta
 • – tereta u i na vozilu
 • – mjerenjem mase vozila s teretom i bez tereta
 • – mjerenjem osovinskog opterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta.

(2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela.

Članak 16.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad korištenjem cesta, planiranja, građenja i održavanja cesta, mjerama za zaštitu te prometa na njima, inspektor je ovlašten narediti:

– privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim cestama i u njihovu zaštitnom pojasu suprotno odredbama Zakona o cestama i drugih propisa iz djelatnosti cesta

– otklanjanje nedostataka na cestama ili u njihovu zaštitnom pojasu koji ugrožavaju sigurnost prometa

– privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovu dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet

– obustavu prometa cestovnih motornih vozila koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu cesti ili njezinom dijelu.

Link cijelog zakona možete pogledati ovdje.

Gs Press