Ministar financija Marko Primorac predstavio je na konferenciji za medije u Banskim dvorima prijedlog izmjena pravilnika o porezu na dohodak. Prijedlog, upućen u javno savjetovanje, uključuje povećanje iznosa neoporezivih primitaka. U 2022. godini isplaćeno je 1,6 milijardi eura na različite osnove neoporezivih primitaka, dok je u 2023. do listopada isplaćeno 1,3 milijarde eura.

Od 2024. godine, godišnji iznos prigodnih nagrada, poput božićnica, raste sa 663,62 eura na 700 eura. Nagrada za radne rezultate povećava se sa 995,43 eura na 1.120 eura, a paušalna nagrada za troškove prehrane radnika s 796,44 eura na 1.200 eura. Ukupno, maksimalni godišnji neoporezivi iznos koji se može isplatiti radnicima će porasti za 564,51 euro, na 3.020 eura.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe povećat će se na 50 eurocenti po kilometru, dok će dnevnice za službena putovanja biti neoporezive do iznosa od 30 eura. Neoporezivi iznosi za potporu zbog invalidnosti, smrti u obitelji, bolovanje i potpore djeci umrlih radnika povećavaju se na 560 eura po kategoriji.

Izmjene također uključuju povećanje neoporezivih iznosa otpremnina za odlazak u mirovinu i nagrada za radni staž, dok će učenici i studenti moći ostvariti veće iznose neoporezivih primitaka za rad preko udruga. Nagrade za športska ostvarenja također će porasti, kao i iznosi za stipendije, uključujući one za izvrsna postignuća i sportaše.

Gs Press