U samostanu Presvetog Srca Isusova u Gospiću, kao priprava na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, slavile su se svete mise. Sva tri dana trodnevnica je započela molitvom Večernje časoslova a nastavila se sv. Misom koju su predslavili fra Kristijan Radas iz Gračaca, vlč. Pero Jurčević iz Kosinja te preč. Mišel Grgurić, kancelar Gospićko-senjske biskupije. Prvog je dana fra Kristijan u misno slavlje uveo prisutne u pripravu za svetkovinu Presv. Srca Isusova posvijestivši da upravo misna žrtva otvara Srce Božje koje nam nije samo utočište, nego i uzor, i kako trebamo naučiti što Gospodin u svome srcu voli a što ne. U svojoj je homiliji razvio misao o traženju Božjeg lica koje se najviše može vidjeti u njegovom srcu.

Naglasio je nekoliko misli u propovijedi :Naš duhovni život počinje od traženja Božjeg lica u sebi. Na našoj duši je slika Božja i ime Božje. Bez Njega ne možemo Njega ni tražiti, vidjeti Božje lice možemo najviše u srcu Božjem! Božje je središte njegovo srce, izvor svega dobroga i primjer kreposti.  Jedino kad Isus sebe daje za primjer: “Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca.“ Savršena duhovnost je pronalaženje Njegovog lika u nama i našeg identiteta kršćana da bismo Bogu dali Božje, a to smo mi sami! Nastavio je nabrajajući šest odlika Isusovog srca, prema sv. Ivanu Eudesu, koje trebamo nasljedovati:

  1. Ljubav prema Ocu, svemu što je Očevo i njegovoj volji
  2. Mržnja prema grijehu
  3. Prihvaćanje križa jer ga i On voli; križ je Njegova proslava, uzdignuće
  4. Ljubav prema Mariji
  5. Ljubav prema drugima
  6. Mržnja prema duhu svijeta.

-Božje srce je božanska peć koja istovremeno grije, osvjetljava i spaljuje.

Na kraju je ohrabrio nazočne pouzdanjem u Isusovo srce bez kojeg nema kreposti i s kojim je sve moguće. Bez Spasitelja nema spasenja.

Drugog dana trodnevnice vlč. Pero je za misnu nakanu uzeo nova svećenička i redovnička zvanja u našoj biskupiji, kao osobit dar Isusovog srca. Naglasio je važnost molitvene i duhovne priprave za svetkovinu. Svetkovina Isusovog srca je svetkovina ljubavi koja proizlazi iz srca Očeva koji je sve stvorio iz ljubavi. Najkonkretniji čin Isusove ljubavi je križ. Isus u trenucima muke moli za druge, i to je veliki čin ljubavi koja misli na druge u vlastitoj muci. Povjerovati u ljubav koju ima prema nama ne možemo bez Njega biti otvoren Milosti, Volji, Ljubavi. Trećeg dana trodnevnice kancelar preč. Mišel Grgurić predvodio je svetu misu u 18:30. U svojoj propovijedi naglasio je sljedeće: Braćo i sestre, kada prihvatim da me Bog ljubi, mogu i sâm sebe ispravno ljubiti – prihvatiti sebe, zavoljeti sebe. Iako je Božja ljubav bezuvjetna ne možemo očekivati da bi Bog trebao ispunjavati sve želje koje moje mušice u glavi proizvedu.  Vjera u Boga i Njegovu Riječ jačaju nas u ljubavi i pomažu da rastemo više prema njemu, njegovim zapovijedima i hranimo se njegovom riječju. Božja riječ nije okovana, kako kaže sv. Pavao u današnjem Prvom čitanju. Naprotiv, Božja riječ je živa i djelotvorna i može puno toga učiniti u nama ako dopustimo a onda preko nas i drugim ljudima. Poticaj za življenje Božje riječi jest na kraju današnjeg čitanja: „Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine“. Kada tako budemo činili još više će se u našem životu očitovati Božja vjernost, jer on sebe ne može zanijekati.

Neka nam Isus učini srca po svome srcu, kako ga molimo, da možemo iz tog vrela Božje milosti i savršene ljubavi i sami se napojiti i kako bi to vrelo spasenja jednog dana uživali i u Nebeskom kraljevstvu. Amen.

Gs Press