Tim Svoja: “Hvala vam puno Ernest Petri za pomoć Ukrajincima”

0
Ugodno iznenađenje na izložbi “Jesen u Lici” bila je nagrada za javnu ulogu naše udruge u potpori zapošljavanja i integracije ukrajinskih izbjeglica u Ličko-senjskoj županiji od župana Ernesta Petri.  Iskreno smo zahvalni na prepoznavanju našeg rada!
Hvala vam puno Ernest Petri za pomoć Ukrajincima koji su dobili privremeno utočište u okrugu.  Uostalom, Ličko-Senjska županija učinila je nevjerojatno mnogo za Ukrajince od početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu: pomogla je da više od 1000 Ukrajinaca dobiti socijalne stanove i sveobuhvatnu pomoć.  I podržala je našu udrugu u organizaciji prve konferencije u Gospiću.
 Hvala na pozivu!
 🇭🇷 Živjela Hrvatska!
 🇺🇦 Slava Ukrajini!
 Vaš tim Svoja.
Приємною несподіванкою на виставці «Jesen u Lici» («Осінь у Ліці») стала нагорода за громадську роль нашої асоціації у підтримці працевлаштування та інтеграції українських біженців у Лічко-Сенської жупанії від жупана Ернеста Петрі. Ми щиро вдячні за відзнаку нашої роботи!
Дуже дякуємо Вам Ernest Petry за допомогу українцям, які отримали тимчасовий прихисток у жупанії. Адже саме Лічко-Сенська жупанія зробила неймовірно багато для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну: допомогла понад 1000 українцям отримати соціальне житло та всебічну допомогу. І підтримала нашу асоціацію у організації першої конференції в Госпічі.
Дякуємо за запрошення!
🇭🇷Živjela Hrvatska!
🇺🇦Слава Україні!
Ваша, team Svoja.