Kako bi olakšali svojim građanima tehnički  pregled traktora  Općina Perušić je i ovoga ljeta organizirala tehničke preglede na dvjema lokcijama. Tako će se 2. srpnja tehnički pregled za traktore s područja Kosinja organizirati kod Osnovne škole u Gornjem Kosinju. Vlasnici traktora s područja naselja Perušić moći će sa svojim strojevima pristupiti tehničkom pregledu 9. i 16. srpnja kod Doma kulture.

Tehnički pregledi traktora obavljat će se u vremenu od 7 do 15 sati.

Gs Press