Gonoreja i klamidijska infekcija pokazuju stabilan trend kretanja, s godišnje 101 do 158 prijava klamidijske infekcije

Napredak medicine i farmaceutske industrije čini se neće baš uvijek popraviti sliku javnog zdravlja, čak ni u najrazvijenim zemljama svijeta. Pokazuje se tako da nam u cijeloj Europi, uključujući i Hrvatsku, raste broj zaraženih spolno prenosivim bolestima (SPB). Najnoviji podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) kažu kako su u u 2022. godini prijavljeni slučajevi gonoreje skočili za gotovo polovicu, slučajevi sifilisa porasli su za 34 posto u odnosu na prethodnu godinu, na više od 35.000, a slučajevi klamidije za 16 posto, na više od 216.000. Slučajevi gonoreje pak skočili su za 48 posto, na više od 70.000. Pritom, ovo je samo vrh ledenog brijega, jer su mnoge infekcije ostale neotkrivene, upozorila je ravnateljica ECDC-a Andrea Ammon, izrazivši duboku zabrinutost zbog rastućih stopa spolno prenosivih infekcija.

– Ove brojke traže našu hitnu pozornost i udruženo djelovanje u smjeru testiranja, liječenja i prevencije ovih infekcija. Moramo dati prioritet obrazovanju o spolnom zdravlju, proširiti pristup uslugama testiranja i liječenja i boriti se protiv stigme povezane sa spolno prenosivim bolestima. Inicijative za obrazovanje i podizanje svijesti ključne su za osnaživanje pojedinaca da donose informirane odluke o svom seksualnom zdravlju. Promicanje dosljedne upotrebe kondoma i poticanje otvorenog dijaloga može pomoći smanjuje brzine prijenosa, smatra ravnateljica ECDC-a.

MOGUĆE TEŽE POSLJEDICE

Naime, ove bolesti ako se ne liječe, mogu dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući kroničnu bol, neplodnost i, u slučaju sifilisa, neurološke i kardiovaskularne komplikacije. U ECDC-u ističu kako stope SPB-a godinama rastu u mnogim zemljama, uključujući i Europu. Usporavanje je zabilježeno tijekom pandemije covida, jer je većina vlada uvela mjere socijalne izolacije, ljudi su ostajali kod kuće, a stope prijavljivanja su pale.

Iako je jedan od razloga porast rizičnog seksualnog ponašanja, ova statistika raste i zato što se pojačao nadzor, uz porast testiranja na SPB kod kuće. Skok u broju infekcija među mladim heteroseksualnim ljudima prema najnovijim podacima, a posebno među mladim ženama, mogao bi biti posljedica promjene seksualnog ponašanja nakon pandemije, kažu u Agenciji.

Kažu i to da još nema dokaza da je porast infekcija gonorejom uzrokovan otpornošću na antimikrobne lijekove, no to se nastavlja pratiti.

KOD MUŠKARACA U HRVATSKOJ SVE VIŠE SIFILISA

I u Hrvatskoj se uočava porast broja prijava oboljenja od sifilisa, posebice u muškaraca. Prema podacima prijava zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 2019. do 2022. godine prosječno je godišnje bilo zabilježeno 38 (od 28 do 57) oboljelih od sifilisa, s tim da su velika većina (80-90 posto) bili muškarci. U 2022. godini bilo je 57 oboljelih od sifilisa (50 muškaraca i 7 žena), što je za 54 posto više nego u 2021. kada je bilo 37 oboljelih (34 muškaraca i 3 žena). Gonoreja i klamidijska infekcija pokazuju stabilan trend kretanja, s godišnje 101 do 158 prijava klamidijske infekcije (oko 75 posto kod žena) te 12 do 41 prijava gonoreje (oko 80 posto kod muškaraca). Prema podacima Hrvatskog zdravstveno statističkog ljetopisa, u 2022. godini je u Hrvatskoj otkriveno 113 novih zaraza HIV-om, dok se u prethodne dvije godine ta brojka kretala na oko 70.

Gs Press / jutarnji.hr