Neobične godine ove, i Sv. Niko je imao probleme svoje.

Pred vrtić je s vrećom došao, teta mu kaže: „Niko, kuda si pošao?“

-„Dječici dobroj poklone nosim!“

-„Ooo Niko, negativan nalaz te onda prosim!“

U čudu Niko osta, darove pred vrata stavi, uputi se tužan dalje jer posla ima dosta.

Pred školom domar Pere ga s istim pravilima čeka.

Sinu Niki super ideja, pruža Peri svoja odjela.

  • „Hajde Pere ti, uslugu mi napravi. Umjesto mene podjeli poklone ove, za testiranje

zbilja nemam volje. Čudna je godina ova, nadam se da bolja biti će Nova!“

Gs Press