Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže  biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Bužimska, Pazariška od kbr. 1 do kbr. 18, Vjenceslava Novaka, Dr. Franje Tuđmana kbr. 8,  Budačka kbr.1, a povremeno dio Budačke (od HZZ-a do Gimnazije).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.09.2023.        09:00 do 12:00 sati

 

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Zagrebačka, desna strana od kbr. 5 do 19, lijeva strana od kbr. 2 do 16, Jure Turića kbr. 5/1, 5/2, 7/1, 7/2 i 7/3, Budačka kbr. 31, 37, 39, 41 i 41/1.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana                                    u vremenu

 11.09.2023.                             08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

Gs Press