STRANKA LiPO ZATRAŽILA PRIJEM KOD PREDSJEDNIKA DRŽAVE, PREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA I PREDSJEDNIKA VLADE

12.12.2020. godine u Ličko-senjskoj županiji osnovana je regionalna stranka desnog centra – LiPO . Budući smo nova politička platforma željeli bi predstaviti naš program i ostvariti suradnju s čelnim ljudima i institucijama Hrvatske države svjesni činjenice da samo na takav način, ne samo Ličko-senjska županija već i ostali dijelovi Hrvatske mogu ostvariti željeni napredak. Molimo vas da odredite termin sastanka kako bi najuže vodstvo stranke (5-7 osoba) prezentiralo program na dobrobit prvenstveno Ličko- senjske županije a onda i Hrvatske.

Predsjednik stranke LiPO

Darko Milinović