Splitski književnik, antologičar i enciklopedist Mladen Vuković znalački je odabrao i priredio u digitalnom obliku dvojezičnu Antologiju hrvatskog aforizma, u kojoj je zastupljen 71 autor, među kojima su i gospićki književnici Stipe Golac i Danko Ivšinović. Od 71 autora nasumce ćemo nabrojati neke: Vesna ParunZvonimir BalogPajo KanižajTanja TorbarinaViktor IvančićIvo Mijo AndrićJosip BalaškoRobert MarićJandre Drmić itd.

Ovaj izbor suvremenog hrvatskog aforizma na ruski jezik preveo je istaknuti ruski humorist Vladimir Judovič Šojher, rođen 1948. u Moskvi, autor brojnih antologija ruskih i svjetskih aforista. Naravno, Šojher, koji je i sam vrstan aforist, iz bogate lepeze odabrao je samo one aforizme koji i nakon prijevoda na ruski jezik ne gube ništa od svoje autentičnosti, poruke i satiričkog žalca, zbog čega ova najkraća, ali i najteža književno – satirična forma živi od Hipokrata pa do danas.

Aforizmi Stipe Golca:

Da nema sjene, tko bi mu bio pratilac?

Если бы у него не было тени, ну кто бы пошёл за ним?

Umjetnost je nagovještaj, a ne gotova istina.

Искусство-это намёк, а не окончательная истина.

Tko ide u korak s vremenom, brzo se umori.

Кто попытается идти в ногу со временем, быстро устанет.

Čovjek je najsigurniji kad je daleko od ljudi.

Человек чувствует себя более защищённым, когда он находится подальше от людей.

Jedni aplaudiraju, drugi trljaju ruke.

Одни аплодируют, другие потирают ручки.

Lako mu je biti bog kad su oni oko njega sve sami anđeli.

Ему легко чувствовать себя Богом, когда вокруг него одни ангелы.

Da nema dubok džep, u svemu bi bio plitak.

Глубокий карман делает весьма содержательным и мелкого человека.

Ako mislite da znate misliti, zamislite se dublje nad svojim mislima – možda se predomislite.

Если вы думаете, что вы не дурак, пересмотрите свои мысли – возможно, что и передумаете.

Ni čavao ne ide glavom kroza zid.

Стену головой даже гвоздь не пробьёт!

Nije joj pružio ništa više osim ljubavi. Rastava je bila normalna posljedica.

Он не дал ей ничего, кроме любви. Расставание было естественным следствием.

Aforizmi Danka Ivšinovića:

Pola života spavamo, drugu polovicu sanjamo.

Полжизни мы спим, а вторая половина нам снится.

Događaji proteklih godina bili su povijesni. Krađe također.

Вот раньше все события были просто историческими. Даже крали с размахом.

Imamo mnoga prirodna bogatstva i mnogo neprirodnih bogataša.

У нас много природных богатств и неестественно богатых людей.

Tko krade u pakao će, tko ne krade u paklu je!

Кто ворует, тот попадёт в ад, кто не ворует, тот уже там и находится!

Još nitko nije umro od sramote. Sramota!

У нас ещё никто не умер от стыда. Какой позор!

Cenzura ostavlja urednika bez teksta, a suradnika bez honorara.

Цензура оставляет автора без текста, а соавтора – без гонорара.

Otkad sam na oltaru rekao DA, stalno glasujem protiv.

С тех пор, как перед алтарём я сказал ДА, я голосую только против.

Umro je a nije mi vratio dug. Za mene je mrtav.

Он умер не вернув мне долг. Для меня он мёртв!

Porastao mi je standard. Živim od danas do preksutra.

Уровень моей жизни повысился. Теперь я живу не одним сегодняшним днём, но вплоть до послезавтра.

U šahu se prvo žrtvuju pješaci, a u politici birači.

В шахматах в первую очередь приносятся в жертву пешки, а в политике – избиратели.

Gs Press