Na početku je voditeljica projekta STEM bajka Tatjana Grgurić upoznala prisutne medije sa projektom. Projekt STEM BAJKA sufinanciran je sredstvima Europske unije i Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Provoditelj projekta STEM BAJKA je Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin u suradnji s partnerima Sveučilište u Rijeci, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Gospića, Gačanka Otočac, Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju „Sunce“, Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin i Zavičajni muzej Ogulin. Vrijednost projekta je 2.432.399,13 kuna. Provođenje projekta je na 3 lokacije u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji u gradovima Ogulin, Otočac i Gospić. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno od 30.12.2020. do 30.12.2022.

Voditeljica je objasnila što se sve odradilo od početka provođenja projekta od 30.12.2020., pa do danas. Opremljen je ured osnovnom opremom za rad u zgradi partnera u projektu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.  Izrađen je vizualni identitet projekta prema kojem je kupljen promotivni materijal namijenjen za djecu, mentore, volontere,  partnere i ostale sudionike u projektu. Otvorena je web stranica, Facebook i Instagram stranica na kojoj se mogu pratiti sva događanja u projektu. Potpisan je Ugovor s Robertom Knjazom koji nas predstavlja kao STEM influencer. S obzirom na epidemiološku situaciju putem Zoom-a od ožujka do lipnja 2021. godine provedene su 2 edukacije jačanje soft vještina za organizacije civilnog društva u trajanju 60 sati u kojima je sudjelovao 41 polaznik iz 6 organizacija civilnog društva i proveli smo edukaciju trening trenera organizacija civilnog društva kroz 10 modula iz 10 STEM područja, a to su fizika, kemija, biologija, geologija, informatika, elektrotehnika, strojarstvo, robotika, politehnika i matematika u trajanju 100 sati (10 sati po modulu) gdje je sudjelovalo 35 sudionika iz 5 organizacija civilnog društva. Cilj provedbe ovih edukacija bio je potreban kako bi što bolje objasnili i prenijeli STEM znanja krajnjim korisnicima. Od lipnja do rujna 2021. adaptirano je 305,5 m2 vanjskog STEM postava, koji se nalazi u Izviđačkom parku  u Ogulinu čiji je vlasnik partner Grad Ogulin i adaptiran je unutarnji postav STEM bajka u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Iz sredstava projekta kupljena su 2 eksponata koja su postavljena na vanjski STEM postav. U sklopu svojeg programa OCD inkubator partner Pučko otvoreno učilište Ogulin u lipnju je provelo Akademiju za 14 volontera STEM bajka u trajanju od 10 sati. Kupljena je oprema u vrijednosti oko 600.000,00 kn. Sva oprema se koristi na radionicama sa krajnjim korisnicima, a to su djeca. U rujnu 2021. u projektu STEM bajka počeli smo sa provedbom besplatnih radionica za djecu iz 10 STEM modula. O terminima održavanja radionica djecu obavještavamo putem web stranice, društvenih mreža, plakata i letaka. Do sada smo održali oko 420 sati radionica, a na našim radionicama sudjelovalo oko 450 djece. Osim u Ogulinu i partneri u projektu STEM bajka Zajednica tehničke kulture Gospić i Udruga Gačanka Otočac održavaju besplatne radionice za djecu u Gospiću i Otočcu. Kod njih se radionice održavaju iz 2 modula. ZTK Gospić iz Robotike i Politehnike, a Gačanka Otočac iz Robotike i Biologije. Snimljeno je i objavljeno 10 emisija Podcast STEM popular koje imaju za cilj informirati opću populaciju o popularizaciji STEM-a. Gosti podcast emisija su poznate osobe u području STEM-a koji na zanimljiv, interaktivan i praktičan način prezentiraju STEM. Sve podcast emisije mogu se pogledati na YouTube, Facebook, Instagram i web stranici STEM bajka. Organizirana su dva studijska putovanja (od četiri) i organizirana do sada tri posjeta djece iz Gospića i Otočca u Ogulin kako bi sudjelovali na radionicama iz modula koji se ne provode u njihovom gradu. Za ovaj posjet djeci je iz sredstava projekta STEM bajka plaćen prijevoz i ručak. Sa ravnateljima osnovnih škola dogovoren je još jedan posjet djece u listopadu. U sklopu Ogulinskog festivala bajke u lipnju održan je 1. STEM festival kako bi šire pučanstvo bilo upoznato sa ovim projektom. Krajem svakog mjeseca održavaju se sastanci partnera kako bi partneri bili upoznati sa radom projekta.

Paula Perković, predsjednica Zajednice tehničke kulture Grada Gospića, volonterka u projektu STEM bajka osvrnula se na provođenje radionica STEM bajka u Gospiću. Pojasnila je kako u projektu STEM bajka ZTK Gospić provodi radionice politehnike i robotike za djecu od 12 – 15 godina. Radionice provode dva educirana volontera. Za kvalitetno provođenje radionica STEM bajka ZTK Gospić je dobila laptope, tablete, setove za politehniku i setove za izradu robotske ruke koje će danas prikazati na radionici. Na radionicama iz robotike djeca su izradila robotske ruke, a sada su u fazi programiranja. Cilj je naučiti funkcionalno složiti robota i upoznati se s robotskom programskom podrškom. Radionice se održavaju po dvije mjesečno iz svakog modula. Do kraja studenog planiraju održati 40 sati radionica iz svakog modula, što je definirano Ugovorom. Planiraju provoditi STEM radionice i nakon provedbe projekta. 

Blanka Poljak Franjković ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin partnera u projektu STEM bajka istaknula je da nakon odlične suradnje s Društvom pedagoga tehničke kulture Ogulin od 2018. godine i osnivanja Centra za tehničku kulturu Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin nakon otvaranja poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a, a u sklopu svojeg inovativnog programa OCD inkubator, u suradnji s navedenom udrugom pristupilo je osmišljavanju te izradi cjelovite projektne dokumentacije te apliciranju projekta STEM bajka. Po ostvarivanju uspjeha projektne prijave provoditelju projekta STEM bajka POU Ogulin, kao partner, cijelo vrijeme trajanja projekta pruža administrativnu i logističku potporu, koordinaciju prilikom provođenja projekta,  bez naknade infrastrukturnu potporu (prostor za provođenje aktivnosti i pohranjivanje opreme i materijala za radionice, radni prostor zaposlenika projekta za vrijeme trajanje projekta te za snimanje podcasta STEM popular i ostalo). Navedeni prostor POU Ogulin je adaptiran i opremljen kao prostor trajnog postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike. U sklopu projekta Učilište je provelo i edukaciju volontera za volontiranje u radionicama STEM modula te STEM festivala dok su djelatnici POU Ogulin mentorirali su zaposlenike projekta u dijelu provođenje financija, podnošenje ZNS-a i izvješća te ostalih upravno-pravnih poslova. Ovim putem želim istaknuti izvrsnu suradnju te ozbiljnost i neizmjernu predanost provoditelja i partnera projekta. Po završetku projekta STEM bajka POU Ogulin nastavit će odličnu suradnju s Društvom pedagoga tehničke kulture Ogulin u vidu korištenja prostora i opreme te organizacije STEM i STEAM sadržaja u sklopu Centra za tehničku kulturu Ogulin kao i pripremu dokumentacije i prijave za buduće Javne pozive.

Predsjednica partnerske udruge „Sunce“ Martina Zorić pojasnila je na koji način sudjeluje njihova udruga kao partner u ovom projektu. Dramska skupina Ex voto koja djeluje unutar udruge „Sunce“ u sklopu projekta STEM bajka odlučila je dramatizirati poznatu bajku braće Grimm Pepeljuga i povezati ju sa STEM područjem uz jasnu poruku mladima koliko je u današnje vrijeme važno čitati bajke i kako jedna tradicionalna bajka može biti zanimljiva ako ju oživimo koristeći suvremenu tehnologiju. U predstavi STEM bajka, Pepeljugu smo nazvali Faceljuga. Ona je klasičan lik moderne verzije bajke braće Grimm. U predstavi sudjeluju učenici Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina: Tena Lipošćak, Dražen Grgurić, Martina Vučetić, Nenad Marjanović, Lana Puškarić, Sara Zildum, Borna Župan, David Rupčić. Tekst je dramatizirala i glumce pripremila Martina Zorić, voditeljica dramske grupe

Na kraju  je Tatjana Grgurić najavila  2. FESTIVAL STEM BAJKA koji se upravo održava u Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću danas od 10,30 do 14,30 sati. U programu ovog festivala nakon tiskovne konferencije održava se predstava STEM bajka, a nakon predstave članovi OCD-a provest će predstavljanje STEM aktivnosti kroz 1 STEM radionicu radi prezentacije novih sadržaja za pilot grupe krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije.

Gs Press