Predsjednik Savjeta mladih Ličko-senjske županije Petar Butorac  zajedno s Filipom Marinovićem, predsjednikom Vijeća studenata veleučilišta i viskoh škola Republike Hrvatske održao je radni sastanak na Edward Bernays University College-u u Zagrebu.

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske kao krovno predstavničko tijelo studenata stručnih studija i Savjet mladih Ličko-senjske županije potpisali su „Sporazum o suradnji” čime su osnažili i potvrdili dosadašnju međusobnu suradnju.

Glavno područje zajedničkog djelovanja  uvelike će se posvetiti temama od značajne važnosti za studente i mlade kao što su obrazovanje, zdravlje, ali i razna događanja kulturnog i sportskog karaktera. Posebna pažnja pridonijet će se edukacijama za mlade kojima bi, nadaju se potpisnici sporazuma, ohrabrili mlade da se obrazuju, aktiviraju i zaključno, ostanu u svom zavičaju.

“Napori i aktivnosti Ličko – senjske županije, njenog Savjeta mladih ali i uspješna suradnja s Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću odličan su primjer kako stimulirati mlade da ostaju, djeluju i školuju se u svom zavičaju! Imajući to na umu iznimno sam zadovoljan što je došlo do potpisivanja ovog sporazuma”! Poručio je predsjednik Vijeća studenata Filip Marinović

Predsjednik Savjeta mladih LSŽ  Petar Butorac istaknuo je kako Potpisivanje spomenutog sporazuma nije samo određena vrsta forme, ovaj čin je jedan od načina kako Savjet mladih LSŽ želi djelovati u novom mandatu. Potrebno je prepoznati ključne aktere u područjima na kojim mladi djeluju, sastati se s njima i raspraviti kako zajedničkim snagama možemo sukrerirati bolji standard za mlade, kako u županiji tako i na naciolanoj razini.

Gs Press