U prostorijama Službe  civilne  zaštite Gospić je 09. veljače 2024. godine povodom obilježavanja Dana europskog broja 112 održan radni sastanak  s  predstavnicima  žurnih  službi  u  Ličko-senjskoj  županiji, nakon čega su  svi  otišli  na  Velebit, spomenik Kubus (927 n/m),  odakle  je, točno  u 12,00 sati  izvršena  provjera  mobilne i radio veze sa svojim dežurnim službama i sa Centrom  112.

Od žurnih službi nazočili predstavnici HGSS-Stanice  Gospić, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije,  Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Gradskog društva Crvenog križa i Policijske postaje Karlobag. O ulozi i značaju broja 112 nazočne je upoznao voditelj Županijskog centra 112 Vlado  Dasović, te zahvalio svima operativnim snagama sustav civilne zaštite na suradnji.

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje članice Unije da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan, kako bi što više građana Unije bilo upoznato s postojanjem i uporabom broja 112.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Zbog toga je jako važno podizati svjesnost građana o broju 112, dok nadležna tijela Unije i država članica razvijaju broj 112 prema visokim standardima za pristupačnost i funkcionalnost.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima – i to na njih 5 – engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. Centar 112 odmah uz poziv dobiva i podatak o lokaciji pozivatelja u skladu s važećim europskim i hrvatskim propisima.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

– akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru

– hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca

– lociranje unesrećenog pozivatelja

– angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

AKTUALNI PODACI

  • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2023. godine na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva.
  • Od navedenog broja poziva njih nešto više od 18,2 milijuna ili gotovo 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.
  • Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112.

 RANO UPOZORAVANJE I UZBUNJIVANJE

  • Sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe.
  • Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u uporabi je od kolovoza 2023. godine. Tijekom 2023. godine korišten je u više slučajeva:

–   4. kolovoza 2023. godine poslane su SMS poruke za područje općine Brdovec, a 7. kolovoza za područje općine Hlebine, radi opasnosti od poplava.

–   4. listopada 2023. godine poslane su SMS poruke za šire područje grada Osijeka i istoga dana za područje općine Tordinci zbog opasnosti od onečišćenje zraka uzrokovane požarom plastične ambalaže u tvornici za reciklažu kod Osijeka. Dana 5. listopada 2023. godine zbog istog razloga poslane su SMS poruke za područje općine Borovo.

–   SRUUK je korišten i kod slanja SMS poruka, t.j. obavijesti hrvatskim građanima na ugroženim područjima izvan teritorija RH, u Maroko nakon potresa i Izrael nakon raketiranja od strane Hamasa.

–   U 2024. SRUUK je korišten temeljem Odluke DHMZ-a – 18. siječnja kada su poruke poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha

  • Kod neposrednih i nadolazećih opasnosti sustav 112 može provesti i uzbunjivanje građana sustavom baziranim na sirenama. Kod takvog načina uzbunjivanja putem sustava 112 dostavljaju se elektroničkim medijima na nacionalnoj i/ili na lokalnoj razini priopćenja za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Gs Press