Sjednica Savjeta mladih sa područja LSŽ

0

Grad Otočac je 02. rujna 2022. na prijedlog predsjednika Savjeta mladih Domagoja Matasića, prema predsjedniku Savjeta mladih Ličko – senjske županije Petru Butorcu,  ugostio sve savjete mladih koji djeluju na području Ličko-senjske županije u okviru prve sjednice Savjeta mladih Ličko-senjske županije.

Okupljanje savjeta mladih pozdravili su gradonačelnik grada Otočca Goran Bukovac, dipl. pol., Sanja Vladetić dipl. uč. Pročelnica za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću u ime župana Ernesta Petrya, te predsjednik gradskog Vijeća Tino Ostović mag. eur. pos. stud.

Otočki gradonačelnik Goran Bukovac izrazio je toplu dobrodošlicu okupljenim predstavnicima mladih, a prilikom uvodnog govora istaknuo je sve mjere za mlade u gradu Otočcu. Pročelnica Sanja Vladetić se također obratila mladima gdje je istaknula važnost međusobne suranje savjeta mladih te njihov utjecaj na dobrobit svih mladih u Ličko-senjskoj županiji. Sjednici su prisustvovali Savjet mladih grada Otočca kojega je predvodio predstavnik Domagoj Matasić, Savjet mladih općine Brinje te Savjet mladih Ličko-senjske županije kojega je predvodio predstavnik Petar Butorac. 

Ova sjednica je bila posebna po tome što su se savjeti mladih sa područja Ličko-senjske županije prvi puta okupili i raspravljali o temama koje se odnose isključivo za mlade sa područja same županije. Također na sjednici je istaknuto raspravljanje o aktualnim pitanjima i izazovima s kojima se mladi susreću u svojim lokalnim zajednicama. Predstavnici savjeta mladih istaknuli su kako bi se trebalo poticati aktivaciju što više mladih u savjete mladih pošto na području Ličko-senjske županije djeluje 5 od mogućih 13 savjeta mladih.

U okviru sjednice predstavnici savjeta mladih prezentirali su dosadašnje aktivnosti njihovih savjeta mladih te su istaknuli neke od nadolazećih projekata u tekućoj godini te također projekte za sljedeću godinu. Mladi su istaknuli da očekuju da će ovakva sjednica ući u praksu naših savjeta jer kroz istu vide najveću priliku za izmjenu primjera dobre prakse te mogućnost za izradu zajedničkih projekata za mlade.

Savjet mladih LSŽ

Savjet mladih Grada Otočca