Rotary klub Gospić poziva sve zainteresirane redovite studente 4. i 5. godine visokih učilišta s prebivalištem u Gospiću da se prijave za studentsku stipendiju za akademsku godinu 2023/2024. Stipendija iznosi 100 eura mjesečno i isplaćivat će se od listopada ove godine do srpnja iduće godine.

Za stipendiju se mogu prijaviti studenti koji zadovoljavaju nekoliko uvjeta, uključujući redoviti status na fakultetu, prebivalište u Gospiću, te da nemaju zaostajanja u školovanju, osim ako to nije iz zdravstvenih razloga.

Prijave se podnose elektronički na e-mail adresu rotarygs1@gmail.com do 31. listopada 2023. godine. Uz prijavu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju, kao što su preslike osobne iskaznice, potvrde o studiranju i porezne kartice za 2022. godinu. Također je potrebno poslati kratko motivacijsko pismo pod nazivom “Biram Liku”.

Komisija za dodjelu stipendija razmatrat će sve prijave temeljito, a kriteriji za dodjelu stipendija uključuju prosjek ocjena, socijalni status i kvalitetu motivacijskog pisma. Nakon administrativne provjere, komisija će obaviti razgovore s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja.

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju potpisat će ugovor s Rotary klubom Gospić, a sredstva će se isplaćivati do 10. u mjesecu za taj mjesec. Također, studenti koji budu odabrani suglasni su da se njihovo ime koristi u promociji izvrsnosti i namjere za povratak u Liku.

Gs Press