Jučer su održani izbori za 12 Mjesnih odbora za Grad Senj, a rezultati su slijedeći:

IZBORI ZA MJESNE ODBORE U GRADU SENJU

 1. MO BUNICA – BILIĆEVICA: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO MUNDARIČEVAC: 

HDZ – 88,37 %

NEZAVISNI – 9,88 %

SVIH 7 ČLANOVA HDZ

 1. MO CENTAR: 

HDZ – 100 %

SVIH 7 ČLANOVA HDZ

 1. MO TRBUŠNJAK: 

HDZ – 100 %

SVIH 7 ČLANOVA HDZ

 1. MO SVETI JURAJ: 

HDZ – 60,8 % – 5 ČLANOVA

NEZAVISNI – 36,42 % – 2 ČLANA

 1. MO JABLANAC: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO KRASNO: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO PRIZNA: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO OLTARI: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO VRATNIK: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

 1. MO CRNI KAL:

PONOVITI ĆE SE IZBORI

 1. MO KRIVI PUT: 

HDZ – 100 %,

SVIH 5 ČLANOVA HDZ

Gs Press