Zaključenjem Sporazuma između društva „Hrvatske ceste“ d.o.o. Zagreb i Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije početkom travnja ove godine, započeta je realizacija projekta rekonstrukcije i modernizacije makadamske dionice županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac u duljini od 15,6 km.

Cesta se nalazi u ruralnom planinskom području, ima loše tehničke karakteristike te nedovoljne sigurnosne značajke, premda ima osobiti značaj za prometno povezivanje, gospodarski razvitak i demografsku obnovu toga područja županije.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske podupire se realizacija Projekta rekonstrukcije pojedinih dionica županijske ceste ŽC5167 koja spaja Udbinu i Donji Lapac  radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnice. Ukupna duljina ceste iznosi 27,4 km, a u najlošijem stanju su dionice na području općine Udbina i Donji Lapac u duljini od 15,6 km. Ukupan iznos sredstava potrebnih za provedbu ovog projekta procjenjuje se na iznos od 10.000.000,00 eura, a osigurana su Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2024. godinu i projekcijom Plana za 2025. godinu.

Županijska uprava za ceste kao nositelj projekta i upravitelj prometnice, provesti će projektiranje, u cijelosti riješiti sve potrebne imovinsko-pravne poslove vezane uz zemljište i ugovoriti planirane radove uz suradnju sa društvom „Hrvatske ceste“ d.o.o. Zagreb.

Gs Press