Među mnogobrojnim projektima u Općini Perušić pri kraja se bliže radovi na pristupnom putu za Reciklažno dvorište u Perušiću gdje se očekuje završetak radova tijekom Prosinca . Radovi su sufinancirani od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 350.000,00 kn dok Općina Perušić sufinancira sa 100.000,00 kn od navedenih radova uključena je izgradnja pristupnog puta, postavljanje javne rasvjete i DTK kanalizacije u samoj cesti.

Ovo je dokaz da Općina Perušić se istakla kao jedinstven primjer realizacije projekata na području Ličko-senjske županije gdje istovremeno provodi realizaciju preko 10 kapitalnih projekata.

Gs Press