Reagiranje ŽO HDZ-a Ličko-senjske županije na temelju medijske objave
stranke „LiPO“, a sve vezano za neovlašteno korištenje županijskih
prostorija i infrastrukture Ličko-senjske županije od strane župana
Milinovića

Proteklih dana nastavljate s pokušajima javne i medijske političke
diskreditacije ljudi na osobnoj razini na što smo se već svi u
Ličko-senjskoj županiji kroz godine nažalost naviknuli, ali takve
medijske manipulacije iz „kuhinje“ Milinovića i neuspjeli pokušaji
diskreditacije prema svima koji su se „usudili“ osporiti način vladanja
u Ličko-senjskoj županiji više govore o samom Milinoviću nego o onima
koje on napada i pokušava diskreditirati.

U svojim medijskim natpisima u ime stranke “LiPO” ispušteni su odgovori
na naše konstantne upite o zlouporabi korištenja prostorija,
infrastrukture i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji
Milinovića, a u korist njegove stranke “LiPO”.

Nažalost nije vas sramota pisati političke pamflete ni na današnji dan
kada cijela domoljubna Hrvatska tuguje radi smrti Miroslava Tuđmana,
sina prvog hrvatskog predsjednika Dr. Franje Tuđmana, a uslijed kojih
smo radi javnosti prisiljeni reagirati na iste.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitne su činjenice o Ernestu Petry koji
se učlanico u HDZ u veljači 1990. godine, nebitne su i činjenice da se
Petry nakon smrti predsjednika Tuđmana usprotivio detuđmanizaciji HDZ-a
koju je provodio Ivo Sanader čija produžena ruka je bio Darko Milinović,
nebitne su činjenice da li je Ernest Petry davnih 90.-ih za života
predsjednika Tuđmana bio aktivan u Mladeži HDZ-a u koje vrijeme je
obnašao raznorazne dužnosti u MHDZ-u od predsjednika Županijske
organizacije MHDZ-a Ličko-senjske županije, pa sve do poslovnog i
organizacijskog tajnika MHDZ-a na nacionalnoj razini, te člana Glavnog i
Središnjeg odbora HDZ-a.

Sanaderova i Milinovićeva detuđmanizacija HDZ-a

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitne su činjenice što se Petry
suprostavio Sanaderovoj detuđmanizaciji HDZ-a kao i da se nakon smrti
predsjednika Tuđmana svrstao uz danas pokojnog Miroslava Tuđmana i
Hrvatski blok, a radi čega je početkom 2000.-ih izbrisan iz članstva
stranke.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, BITNO je što Petry nažalost nije bio
jedini koji je izbrisan iz članstva HDZ-a, pa vas ovim putem pitamo, zar
mislite da su ljudi zaboravili da je sramotna Sanaderova „ekipa“ u čijem
samom vrhu je bio i sam Milinović izbrisala iz članstva i Ankicu Tuđman,
suprugu prvog hrvatskog predsjednika, danas pokojnog Miroslava Tuđmana,
sina prvog hrvatskog predsjednika, te mnogobrojne druge hrvatske
domoljube koji su se usprotivili detuđmanizaciji HDZ-a.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitno je da li je netko bio u HNS-u
kako navodite, a nebitne su, ali ujedno i neosporne činjenice da je
Petry cijelo vrijeme svog političkog djelovanja branio ime i političko
nasljeđe predsjednika Tuđmana, a za što postoje mnogobrojni dokazi u
javnim odnosno medijskim istupima u kojima je veličao politički smjer i
ostavštinu, te lik i djelo predsjednika Tuđmana, a također je nebitno je
li se Petry kroz svoj politički angažman suprostavljao strahovladi koju
je provodio Milinović, a što se nažalost pokušava i dan danas činiti,
ali bezuspješno.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, također su nebitne napisane laži da je
Petry bio član MOST-a.

Nekome je bura plus, a nekome minus

Vezano ta naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitno je što konstantno u svojim
piskaranjima spominjete „Buru promjena“, a također je nebitna i
činjenica koja vam je dobro poznata da takva opcija nikada formalno nije
postojala nego je ista bila politička platforma odnosno nezavisna lista
individualnih kandidata koja je nastupila na lokalnim izborima 2017.
godine, a nebitna je i činjenica da su na listi za županijsku skupštinu
navedene platforme bili i današnji vodeći članovi vaše stranke „LiPO“ od
Ante Dabe koji vam je zamjenik stranke do Stjepana Kostelca koji je
predsjednik Glavnog odbora vaše stranke. Također je nebitno što javno
proklamirajte da je politički plus što su se navedeni pojedinci
priklonili vašoj stranci “LiPO”, dok je za HDZ politički minus jer je
Petry nakon isključenja Milinovića iz HDZ-a obnovio članstvo u HDZ-u,
kojemu istinski i svjetonazorski pripada, a nebitna je i činjenica da je
Petry još davne 1997. god. bio izabran za vijećnika u ime HDZ-a u
Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, kao i da je u proteklom
mandatu nakon izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije kao
vijećnik u Županijskoj skupštini podržavao sve prijedloge HDZ-a, te da
je na ponovljenim izborima za Županijsku skupštinu ponovno izabran za
člana Županijske skupštine s liste HDZ-a.

Obmanjivanje javnosti od stranke „LiPO“, te korištenje županijskih
prostorija

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, BITNO je što i dalje obmanjujete javnost
na način da objavljujete fotografije s obrazloženjem da su sve političke
stranke koristile prostorije Ličko-senjske županije, ali ujedno
ispuštate bitne činjenice, a one su da je vaše obrazloženje apsurdno iz
razloga jer je u zgradi Ličko-senjske županije za vrijeme provođenja
izbora uvijek smješteno Županijsko izborno povjerenstvo, a iz čega
proizlazi da političke stanke koje izlaze na izbore u zgradi županije
moraju predati kandidature odnosno kandidacijske liste ukoliko planiraju
učestvovati na lokalnim izborima, a kojom prigodom svi kandidati ujedno
moraju potpisati kandidacijske obrasce. Također je BITNO što pokušavate
zamutiti vodu s fotografijama na koje se pozivate iz razloga jer po
uhodanoj praksi sve političke opcije koje su se kandidirale nakon
predaja kandidacijskih lista se fotografiraju za medije, dok nositelj
lista daje izjavu istima.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, BITNO  je što Milinović na temelju akta
koji je sam donio kao župan uzurpira prostorije Ličko-senjske županije
za sastanke stranke „LiPO“, tim više jer je sporni akt u koliziji s
Milinovićevim dosadašnjim postupcima iz razloga jer je prostorije
koristio još 2019. godine za sastanke svoje nezavisne liste, nakon čega
su iste korištene 2020. godine za sastanke inicijativnog odbora svoje
buduće stranke koja nije bila registrirana u registar političkih
stranaka Republike Hrvatske, a od 2021. godine iste i dalje koristi za
sastanke svoje stranka „LiPO“, što je kontradiktorno s aktom koji je sam
Milinović donio 22. 10. 2018. god.

Zar Milinovićevi postupci nisu uzurpacija prostorija županije?

Vezano ta naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, BITNO je da prema naša raspoloživim
saznanjima niti ijedna druga politička stranka u prostorijama zgrade
županije nije održavala političke sastanke, a kamoli da je koristila
infrastrukturu županije što Milinović konstantno čini u ime stranke
„LiPO“..

Milinovićev politički put od SKOJ-a do „LiPO“

Vetano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitno je da li će netko kako navodite
“priznati svoje pogreške” kojih u životu zasigurno svi imaju, ali je
ujedno BITNO da li je župan Milinović svjestan svojih pogrešaka koje se
događaju uslijed uzurpacije i zlouporabe korištenja prostorija,
infrastrukture i zaposlenika Ličko-senjske županije u korist njegove
stranke “LiPO”,

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, također je nebitno da li će Milinović
javno opisati svoj dosadašnji politički put koji je započeo davnih 80-ih
godina prošlog stoljeća kao aktivist SKOJ-a i Titin omladinac –
štafetar, autor teksta potpore objavljenog u “Večernjem listu” koji je
upućen drugu Račanu i SKH, pa sve do članstva u Saveza komunista
Jugoslavije, članstvu u HDZ-u, sprezi s Ivom Sanaderom, kao i
kandidaturi na izborima 2019. kao nezavisnog kandidata, dok je danas
predsjednik stranke „LiPO“.

Vezano za naše upite o zlouporabi korištenja prostorija, infrastrukture
i zaposlenika Ličko-senjske županije u organizaciji Milinovića, a u
korist njegove stranke “LiPO”, nebitne su vaše medijske reakcije koje su
očito izraz nervoze jer je smo očito pogodili sukus problema u kojemu
smo naveli da Milinović u korist stranke „LiPO“ koristi županijske
prostorije, ljudske potencijale i infrastrukturu Ličko-senjske županije,
a na što nam već danima izbjegavate dati odgovor.

Kao što na kraju teksta navodite najsretniji bi mnogi bili da se
pojedine činjenice mogu izbrisati, ali eto, kako i sami navodite „ostalo
zapisano“.

Napominjemo da ćemo i dalje nastaviti inzistirati na odgovoru vezanom za
naše upite u kojima tražimo očitovanje župana Milinovića o zlouporabi
korištenja prostorija, infrastrukture i zaposlenika Ličko-senjske
županije u organizaciji Milinovića, a u korist njegove stranke “LiPO”, a
isto očekujemo od Milinovića, a ne od Milinovićevih potpisnika njegovih
newslettera.

Kako se Milinović voli baviti tuđim životima i etiketirati ljude putem
medija ne sebi svojstven način, u privitku ovoga reagiranja dostavljamo
jednu zanimljivu fotografiju Milinovića iz njegove bogate političke
prošlosti koja je nastala u vrijeme kada je predsjedao komunističkom
omladinom Gospića.

Tajnik Županijske organizacije HDZ-a
Ličko-senjske županije

Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec.