Poštovani,

da razriješimo brige i probleme “Čitateljice” ili kako se god zvali ljudi koji se ne usude izreći niti vlastito ime, a govore o najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Ličko-senjskoj županiji, koja hrani 250 obitelji, i skrbi za oko 50 000 pacijenata, a uspješno je prebrodila sve krize i ima tri nove operacijske sale koje samo Ministarstvo zdravstva treba otvoriti kao i novu Dnevnu bolnicu.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da ne znamo za ” novce kojima se tajanstveno izgubio trag” ni ja, kao ravnateljica, niti Upravno vijeće Opće bolnice Gospić, obzirom da se tijekom novca Opće bolnice bavi cijeli odjel računovodstva.

Molimo poštenog zainteresiranog čitatelja ili čitateljicu da se u vezi istog obrati nadležnim institucijama.

Dakle, najodlučnije odbacujemo sve neprimjerene navode i insinuacije u vezi poslovanja OB Gospić, a koje je prenio jedan lokalni portal.

mr.Sandra Čubelić,dr.med.spec.pedijatrije, ravnateljica OB Gospić