Prenosimo u cijelosti reagiranje direktora gradske tvrke Komunalac Gospić d.o.o.

reagiranje na članak pod naslovom Od smetlišta smo dobili – trovačnicu (1)

Gs Press