U ovo doba godine kada uglavnom miruju OPG-i, osim onih koji se bave uzgojem stoke, mljekarstvom ili uzgojem peradi zanimalo nas je kakav je angažman Razvojnog centra Ličko-senjske županije. Direktor Mile Milković u razgovoru ističe nekoliko krucijalnih detalja.

Pozivi OPG-ima za korištenje naših usluga i resursa su trajni. U našim postrojenjima trenutno ima smrznutih malina, dunja i šljiva. Iz dunja ćemo izdvojiti prirodnu supstancu pektin koji se dodaje u mnogim proizvodima kao zgrušivač, nešto poput želea vrlo podesnog za korištenje u prehrambenoj proizvodnji. Za razliku od kemijskih supstanci i veziva iste namjene.

Gornji dio Razvojnog centra trenutno je sav zauzet i ondje radni prostor ima 17 poslovnih subjekata. Iako je zima mi smo ovih dana radili na termičkoj obradi češnjaka s jednog lokalnog OPG-a, rekao nam je Mile Milković.

Gs Press