Strateški projekt MIMOSA (eng. Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services), sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., a Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA projektni je partner.

Projekt MIMOSA odobren je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., u sklopu specifičnog cilja 4.1 kojim se nastoji poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost pomorskih i obalnih prometnih usluga i čvorova promicanjem multimodalnosti u programskom području.

Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2020. godine, a ukupna vrijednost projekta je više od 7.140.000,00 eura od čega je 85 posto sufinancirano kroz Europski fond za regionalni razvoj. Proračun Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, koja je projektni partner, iznosi 240.000,00 eura.

Usmjerenost na promjenu niske razine prekogranične povezanosti razvijanjem vidljivih rezultata, od multimodalnih rješenja do inovativnih i pametnih alata i tehnologija je bila misao vodilja tijekom cjelokupne provedbe projekta. Partneri iz Italije i Hrvatske bavili su se zajedničkim izazovom povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš.

Projektom se definirala potražnja za prijevoznim uslugama na regionalnoj i prekograničnoj razini te su osmišljeni kvalitetniji načini ostvarivanja prekograničnih veza i poboljšana je ponuda usluga u cilju ostvarivanja održivog prekograničnog multimodalnog javnog prijevoza putnika.

Tko su partneri?

Partneri u projektu, među kojima su najvažniji regionalni i nacionalni dionici u Hrvatskoj i Italiji, pristupili su rješavanju izazova u cilju povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš. Uz razvoj multimodalnih te inovativnih i pametnih alata i tehnologija, projekt MIMOSA usmjeren je na promjenu načina ostvarivanja prekograničnih i regionalnih veza, čime je poboljšana dostupnost usluga i mobilnost putnika, smanjene su emisije ugljičnih plinova i osigurana je održivost javnog prijevoza putnika.

Projekt provodi devetnaest projektnih partnera koji pripadaju tijelima javne vlasti, pružateljima usluga prijevoza putnika, razvojnim agencijama, lučkim upravama, istraživačkim ustanovama te ustanovama za visoko obrazovanje iz Hrvatske i Italije sa Central European Initiative – Executive Secretariat kao vodećim partnerom.

Projekt traje do 30. lipnja 2023. godine. te su nakon dvije i pol godine provedbe rezultati projekta zapanjujući, poučni i potiču na daljnji razvoj ovakvih inovativnih ideja.

Koje su bile zadaće LIRA-e?

LIRA je radila na poboljšanju dostupnosti visoko kvalitetnih zdravstvenih i socijalnih usluga u centru županije, gradu Gospiću, za korisnike iz cijele županije, poboljšanjem prometnih modaliteta. Iz tog razloga se razvila mobilna aplikacija, bazirana na prometnom modelu, a koja će se moći koristiti i u drugim talijanskim i/ili hrvatskim ruralnim, rijetko naseljenim, područjima kako bi se poboljšala dostupnost usluga za lokalno stanovništvo.

Koje su konkretne aktivnosti poduzete kako bi se provela pilot aktivnost, odnosno kako bi se razvilo inovativno i pametno digitalno rješenje u obliku mobilne aplikacije kojom se doskočilo problemu s kojim se suočavaju građani Ličko-senjske županije. Naime, mnogi od njih žive na dislociranim lokacijama, bez linija javnog prijevoza i teško su im dostupne usluge zdravstvene i socijalne skrbi?

Kroz projekt je provedena analiza, odnosno prikupljeni su podaci o prometu i razvijen je prometni model za poboljšanje protoka putnika u javnom prijevozu korištenjem pametnih rješenja i mobilne aplikacije temeljene na prometnom modelu. Provedenom analizom zaključeno je kako okosnicu javnog prijevoza putnika u županiji čini županijski autobusni prijevoz putnika. Zbog potrebe županije, autobusne linije organizirane su uglavnom trasama i voznim redovima primjerenim prijevozu učenika do osnovnih i srednjih škola. Rezultati razvijenog prometnog modela dali su jasne uvide koji su pridonijeli poboljšanju putničkih tokova javnog prijevoza na analiziranom području. Iz podataka prikupljenih raznim istraživanjima, prebrojavanjem i anketama, zatim korištenih u izradi prometnog modela, jasno je vidljivo da postoji veliki broj građana Ličko-senjske županije koji žive u ruralnim područjima s vrlo ograničenom dostupnošću javnom prijevozu, te postoji ograničena dostupnost osobnih automobila, što utječe na kvalitetu života i dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.

Što je utvrđeno?

Razvijeni prometni model pokazao je kako grad Gospić, u kojem je smještena većina socijalnih i zdravstvenih ustanova, može biti bolje povezan javnim prijevozom s ruralnim područjima Ličko-senjske županije. Provedena analiza i rezultati izrađenog prometnog modela jasno pokazuju da je Ličko-senjska županija vrlo veliko područje koje treba učinkovito pokriti uslugama tradicionalnog javnog prijevoza. Implementacija tradicionalnih linija i usluga javnog prijevoza, s obzirom na činjenicu da je mali broj stanovnika raspoređen na vrlo velikom području diljem Ličko-senjske županije, definiralo je daljnje potrebe. Naime, pokazalo se nužnim kombinirati tradicionalne modele s nekim novim modelima. U tom smislu, jedini mogući način rješavanja izazova s kojima se Ličko-senjska županija i njezini stanovnici suočavaju jest korištenje novih održivih i pametnih rješenja mobilnosti, s ciljem poboljšanja protoka putnika u javnom prometu.

Jasno je bilo kako treba testirati i implementirati neku vrstu javnog prijevoza na zahtjev koji je podržan kroz korištenje novih održivih i pametnih rješenja mobilnosti.

U spomenutoj studiji procijenjena su i analizirana alternativna i pametna rješenja mobilnosti koja bi mogla riješiti goruće probleme područja (niska dostupnost ruralnih stanovnika zdravstvenim i socijalnim uslugama).

Rješenje koje je ocjenjeno kao najizvedivije je izrada mobilne aplikacije putem koje će građani iz ruralnih područja, koja s Gradom Gospićem nisu povezana javnim prijevozom, moći naručiti prijevoz na zahtjev koji će im omogućiti pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama.

Zašto aplikacija?

Budući u Ličko-senjskoj županiji ne postoje dostupna pametna rješenja koja bi riješila izazove javnog prijevoza s kojima se stanovnici susreću, logičan put bio je razvoj aplikacije (App) za mobilne telefone koja će pokriti relevantne potrebe putovanja. Mobilna aplikacija dostupna je za preuzimanje iz App trgovina, što znači da građani mogu jednostavno naručiti uslugu javnog prijevoza na zahtjev koju će im pružati ovlašteni prijevoznici koji također imaju mobilnu aplikaciju na svojim telefonima i na taj način prate narudžbe i isporučuju usluge prijevoza.

Više o projektu možete saznati na https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/mimosa

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA; Programsko provedbeno tijelo nije odgovorno za korištenje informacija sadržanih u ovom tekstu.

Gs Press