Turistička zajednica grada Gospića uključila se u Projekt poticanja razvoja održivog razvoja turizma „Hrvatska prirodno tvoja” – „Croatia naturally yours” čiji su pokrovitelji Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta RH te je prva sadnja stabala održana tijekom proteklih dana.

Riječ je o 37 sadnica koje su obilježene znakom održivosti hrvatskog turizma „Hrvatska prirodno tvoja” – „Croatia naturally yours”. U suradnji s tvrtkom „Komunalac“ Gospić d.o.o., a uz stručnu pomoć gđe Tereze Rukavina iz Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Gospić, zasađeno je ukupno 37 novih sadnica stabala. Pri odabiru sadnica stabala vodilo se računa o autohtonim vrstama koje su podobne za ovo područje, a riječ je o 37 sadnica lipe, crnog bora, breze, javora, jarebike, zanovijeta i ruje. Sadnice su posađene na lokacijama: Trg Nikole Tesle i stadion Balinovac u Gospiću te na trgu kod Osnovne škole u Ličkom Osiku.

Sadnji stabala pridružili su se i zamjenica gradonačelnika Kristina Prša i  Milan Mataija, direktor gradskog poduzeća Komunalac Gospić d.o.o. koje vodi brigu o gradskim zelenim površinama te će kasnije voditi brigu i o ovim sadnicama. Ovom prigodom izjavu za medije dala je ravnateljica Turističke zajednice grada Gospića Maja Strilić.

-Akcija “Hrvatska prirodno tvoja” provodi se u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine, a Turistička zajednica grada Gospića rado se uključila u ovaj projekt i na taj način nastoji doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju ugljikova otiska te promovirati Hrvatsku i grad Gospić.“ – istaknula je direktorica TZ Gospića Maja Strilić.

Gs Press