Priopćenje za medije sa 4. sjednice Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport

0

Danas je pod predsjedanjem dr.sc. Branislava Šutića, prof. predsjednika Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport u Sali za sastanke Ličko-senjske županije održana 4. sjednica Odbora.

Uz predsjednika i članove Odbora sjednici su nazočili Renata Hodak, zamjenica župana i Valentina Zdunić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije.

Na sjednici Odbora raspravljalo se o točkama dnevnog reda:

  • Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
    minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godinu
  • Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnihprava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnogškolstva Ličko-senjske županije u 2021. godinu
  • Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica
  • Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I.Izmjena Statuta OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj
  • Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I.Izmjena Statuta OŠ Donji Lapac.

Sve točke jednoglasno su prihvaćene od strane nazočnih članova Odbora i dostavljaju se Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na raspravu i donošenje za sjednicu koja će se održati 26. veljače 2021. godine

ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I  SPORT