Priopćenje stranke LiPO, Donji Lapac

0

Stranka LiPO, Donji Lapac donijela je odluku kojom će aktivno učestvovati na sljedećim lokalnim izborima. To znači da će Hrvati u Donjem Lapcu imati alternativu birajući zamjenika načelnika iz redova manjine, a to su Donjem Lapcu Hrvati, te će stranka LiPO pored kandidata za zamjenika imati i svoju listu. Na ovaj način obogaćujemo političku scenu Donjeg Lapca i uvjereni smo da će birači Donjeg Lapca znati prepoznati snagu koju nudi naša stranka. Veselimo se novim izazovima i emocijama koju je naša regionalna stranka svojim osnutkom izazvala i u Donjem Lapcu.

Predsjednica stranke LiPO, Donji Lapac

Martina Dražić

zamjenik predsjednice stranke LiPO, Donji Lapac

Krešimir Forjan